We wtorek posłowie PE przyjęli plany zwiększenia zaufania konsumentów do, zdatnej do picia, wody z kranu, która jest znacznie tańsza i lepsza dla środowiska niż woda butelkowa. Państwa członkowskie powinny do niej zapewnić dostęp w przestrzeni publicznej. To także element strategii na rzecz ograniczenia plastiku.

Nowe przepisy zmniejszają maksymalne limity niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów (zmniejszony o połowę), substancje polifluoroalkilowe (PFAS), szkodliwe bakterie oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, a także ustanawiają nowe paramenty monitorowania mikroplastików.

– Poprawki, które zostały przegłosowane w kwestii bezpieczeństwa wody są korzystne, dla nas, obywateli Unii Europejskiej. Dla branży jest to kolejne wyzwanie – powiedziała nam dr inż. Klara Ramm, członkini zarządu EurEau, europejskiej federacji branży wod-kan, która opiniowała zmiany.

Poidełka na ulicach

Państwa członkowskie powinny także zapewnić powszechny dostęp do czystej wody oraz poprawić dostęp do wody w miastach i miejscach publicznych, poprzez takie działania jak stawianie poidełek tam, gdzie jest to technicznie możliwe i użyteczne.

– Ta sprawa wymaga jeszcze doprecyzowania, bo nie wiadomo na kim będzie spoczywał obowiązek zapewnienia tego dostępu: na firmach wodociągowych, samorządzie czy rządzie? – zastanawia się Klara Ramm.

Posłowie opowiadają się także za dostępem do wody z kranu za darmo lub za niewielką opłatą w restauracjach, jadłodajniach i przy dostarczaniu usług cateringowych.

Unia Europejska zachęci do kranówki

Także dla wykluczonych

Zgodnie z rezolucją przyjętą już przez PE (dotyczy inicjatywy”Right2Water” z 2013 r.) posłowie ponownie domagają się, aby państwa członkowskie skoncentrowały się również na potrzebach słabszych grup społecznych w zakresie dostępu do wody.

Państwa powinny identyfikować ludzi nieposiadających dostępu do wody, włączając w to słabsze i zmarginalizowane grupy społeczne, a następnie ocenić sposoby poprawy sytuacji. Osoby takie powinny również otrzymać jasne informacje, jak podłączyć się do sieci wodociągowej lub o alternatywnych sposobach dostępu do wody.

Francuski poseł Michel Dantin z Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania, powiedział : “Sposób, w jaki korzystamy z wody określi przyszłość ludzkości. Jasne jest, że każdy powinien mieć dostęp do czystej i dobrej jakości wody, a my powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona jak najbardziej przystępna cenowo dla wszystkich”.

Sprawozdanie przyjęto 300 głosami do 98, przy 274 wstrzymujących się od głosu. Parlament rozpocznie negocjacje z Radą, jak tylko ministrowie UE ustalą wspólną pozycję dotyczącą projektu przepisów.

– Nie wiadomo, czy uda się to przeprowadzić ten proces do zakończenia kadencji Parlamentu wiosna przyszłego roku, komentuje Klara Ramm.

Kranówka przeciwko jednorazówkom

Plany nowych przepisów mają na celu zwiększenie zaufania obywateli do dostarczanej im wody oraz upowszechnienie wykorzystania wody z kranu do picia, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych i ilości śmieci.

Według Komisji Europejskiej niższe zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln euro rocznie. Jeżeli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, przyczyni się to również do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych z wody butelkowanej, w tym śmieci morskich.

Butelki plastikowe są jednym z najczęściej używanych jednorazowych plastikowych przedmiotów na plażach Europy. Wraz z aktualizacją dyrektywy w sprawie wody pitnej Komisja podejmuje ważny krok legislacyjny w kierunku wdrożenia strategii UE w sprawie plastiku.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Oczywiście plastiki należy ograniczyć, ale żeby nakazywać ustawianie poidełek? W jakim celu? W celu marnowania wody pitnej, wobec stwierdzonego niedawno przez urzędników ue powszechnego braku wody zdatnej do picia?

Skomentuj