Przedsiębiorstwa wodociągowe namawiają nas do picia wody w kranu. Jest ona tańsza, równie wartościowa jak ta z butelki, a przy tym nie wytwarzamy w ten sposób odpadów. Wielu konsumentów nadal ma jednak opory przed korzystaniem z “kranówki”. We wrześniowym numerze miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja” zagadnienie analizują Barbara Mulik, doradca ds.bezpieczeństwa i jakości wody oraz dr inż. Izabela Zimoch, prof. Politechniki Śląskiej.

Z odpowiedzią na pytanie – pić czy nie pić wody z kranu? – jest jak z pytaniem: jeździć czy nie jeździć samochodem? Przecież wszyscy wiemy, że im nowszy samochód wyposażony w bezpieczniejsze systemy, większa dbałość o właściwą eksploatację i ostrożniejsza jazda, tym większe bezpieczeństwo poruszania się nim po drogach.

Ale nie zawsze mamy takie możliwości i korzystamy z auta starszego typu. Jednak właściwie o niego dbając i przestrzegając określonych zasad, minimalizujemy ryzyko awarii czy wypadków.

Ważne dane

Każdy z nas sam musi zainteresować się tym, skąd i jakiej jakości woda jest dostarczana do naszego domu. A więc przede wszystkim:

  1. Jaka woda jest ujmowana – podziemna, infiltracyjna czy powierzchniowa? Jakie są uwarunkowania hydrogeologiczne i geologiczne? Woda podziemna ma bardziej stabilny skład, a powierzchniowa mniej, ponieważ narażona jest na wpływy klimatyczne i zanieczyszczenia antropogeniczne.
  2. Jeśli woda jest ze studni – to im głębsza, tym z reguły większe bezpieczeństwo. Czy warstwa wodonośna jest izolowana od wpływów antropogenicznych?
  3. Czy środowisko w okolicy jest czyste, czy zanieczyszczone i czy zidentyfikowane zostały potencjalne punktowe i obszarowe punkty zanieczyszczeń?
  4. Jaki jest stan techniczny ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody, czy są odpowiednio zabezpieczone?
  5. Czy woda jest dezynfekowana i w jaki sposób? Dezynfekcja wody związkami chloru może wpływać na jej specyficzny zapach, co jednak wody nie dyskwalifikuje, ale powoduje negatywne odczucia konsumentów. Inne sposoby dezynfekcji (ozonowanie, lampy UV) są dla konsumentów niezauważalne.
  6. W jakim stanie są sieci wodociągowe, jak często zdarzają się awarie?
  7. Jaki jest skład wody i z jakiego rodzaju problemami mogą spotkać się konsumenci (twardość, mętność, barwa)?

Konsumenci powinni być poinformowani, że najczęściej występujące zanieczyszczenia w wodzie nie mają wpływu na ich zdrowie, a jedynie na odczucia wizualne i smakowe oraz na funkcjonowanie urządzeń.

Twarda woda jest zdrowa

Zgłaszane najczęściej wątpliwości dotyczące jakości wody wywołuje jej twardość (czyli obecność węglanów wapnia i magnezu), która powoduje odkładanie się kamienia. Jednak w ocenie WHO twarda woda ze względu na obecność łatwo przyswajalnych form wapnia i magnezu jest zdrowsza dla konsumentów i nie powinna być zazwyczaj zmiękczana w procesach uzdatniania (za wyjątkiem wysokiej twardości – powyżej 500 mg CaCO3/l).

Po stronie odbiorcy

Odbiorca wody także powinien zadbać o swoje instalacje wewnętrzne, aby korzystać z wody jak najlepszej jakości. Konieczne jest więc, aby:

  • instalacje były zaprojektowane i wykonane profesjonalnie, z odpowiednich materiałów posiadających atesty higieniczne (także armatura powinna posiadać uszczelki ceramiczne, a nie gumowe, sprzyjające powstawaniu biofilmu),
  • nie było nieużywanych lub rzadko używanych odcinków rur, ponieważ stagnująca w nich woda może być siedliskiem namnażania się mikroorganizmów i zanieczyszczenia wody,
  • przed pobraniem wody do picia należy spuścić – przez kilka sekund – wodę stagnującą w rurach (ponieważ mogą do niej przenikać metale ciężkie ze złej jakości armatury – np. nikiel, chrom czy kadm).

W dalszej części artykułu przeczytasz…

W dalszej części artykułu m.in. o tym, w jaki sposób stosować perlatory do wody oraz czy i kiedy używanie filtrów ma sens, a także jaką temperaturę minimalną należy utrzymywać w instalacji do ciepłej wody, by zapobiec rozwojowi bakterii.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Czytaj więcej

Skomentuj