1 / 4

Woda jest nieodłącznym elementem rozmów o klimacie, jakie toczą się podczas szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach. Globalne ocieplenie przyczynia się bowiem do suszy i deficytów wody w wielu regionach świata, a także wywołuje gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym nawalne deszcze. Z tymi efektami muszą poradzić sobie kraje, miasta, wreszcie przedsiębiorstwa wodno-ściekowe.

Woda i ścieki to główne tematy warsztatów towarzyszących COP24, które Katowickie Wodociągi organizują w pawilonie „Dobry Klimat” na rynku w Katowicach.  Uczniowie szkół podstawowych mają okazję dowiedzieć się m.in. kto może zostać sommelierem wody oraz jak wykorzystuje się ścieki do produkcji zielonej energii. Warsztaty są podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy badań laboratoryjnych wody, druga jest poświęcona oczyszczaniu ścieków oraz produkcji biogazu.

Jak badać wodę

Uczestnicy warsztatów laboratoryjnych mają okazję dowiedzieć się jak oznacza się chlor w wodzie, wykrywa bakterie grupy coli czy przeprowadza badania zapachu i smaku wody. Spotkania są też okazją do zaprezentowania i wykonania badań czystości powierzchni rąk.

Warsztaty prowadzą pracownicy Laboratorium Centralnego Katowickich Wodociągów. Na co dzień prowadzi ono stały monitoring jakości wody dostarczanej do klientów w ponad 50 punktach równomiernie rozłożonych na terenie Katowic. Próbki wody poddawane są 42 rodzajom badań fizykochemicznych, mikrobiologicznych oraz organoleptycznych.

Energia ze ścieków

Podczas warsztatów poświęconych oczyszczaniu ścieków dzieci oglądają film pt. „Giga”, opowiadający o autentycznej historii wyłowienia pieska ze ścieków. Projekcja  jest punktem wyjścia do omówienia procesu oczyszczania ścieków i produkcji biogazu, a z niego energii elektrycznej i cieplnej. Uczestnicy warsztatów samodzielnie budują oczyszczalnię ścieków na planszy. Warsztaty poprowadzi zastępca kierownika Oczyszczalni Ścieków Gigablok, największej i najnowocześniejszej katowickiej oczyszczalni. Do ich przeprowadzenia zostaną wykorzystane elementy Ścieżki Edukacyjnej Gigablok, która na co dzień funkcjonuje na terenie oczyszczalni.

Czytaj więcej

Skomentuj