1 / 3

Wodociągi Płockie podpisały umowę na modernizację do marca 2022 r. głównego powierzchniowego ujęcia wody z Wisły „Grabówka”. Koszt tej inwestycji, będącej częścią większego projektu unowocześnienia systemu zaopatrzenia miasta w wodę, to 12,5 mln zł, przy czym wsparcie unijne to 6,5 mln zł.

Jak poinformował w środę płocki samorząd, wykonawcą modernizacji powierzchniowego ujęcia wody „Grabówka, które jest dla tego miasta strategiczne, będzie spółka Hydro-marko z Jarocina.

„Zrobiliśmy kolejny krok, by zapewnić miastu stałe dostawy wody. Wodociągi Płockie zaczynają modernizację ujęcia wody +Grabówka+, które ma już ponad 50 lat” – przekazał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w środowym wpisie na swym profilu na Facebooku. Dodał, że „przebudowa ujęcia kosztować będzie 12,5 mln zł, z czego 6,5 mln to unijna dotacja”. Zapowiedział jednocześnie, iż koniec prac związanych z tym przedsięwzięciem planowane jest na marzec 2022 r.

Urząd Miasta Płocka przekazał, że na unowocześnienie powierzchniowego ujęcia wody „Grabówka”, oprócz wsparcia unijnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20, pozyskano też 3,7 mln zł z preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jak przypomniał płocki samorząd, wybudowane w 1968 r. ujęcie wody powierzchniowej „Grabówka” „jest dla Płocka obiektem strategicznym”, będąc głównym źródłem zaopatrzenia miasta w wodę. „Ujęta na +Grabówce+ woda z Wisły stanowi od 40 do 60 proc. wody tłoczonej do sieci. Jest ona kierowana pompami do Stacji Uzdatniania Wody w Płocku. Tam poddawana jest procesowi uzdatniania i tłoczona do sieci miejskiej” – wyjaśniono w komunikacie.

Według płockiego Urzędu Miasta, zakres inwestycji obejmuje wymianę istniejących pomp oraz armatury wraz z rurociągami. W informacji podkreślono, że prace budowlane przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie będą prowadzone pod ścisłym nadzorem inspektorów z branż: technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. „Mają one zakończyć się w marcu 2022 r. uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” – zaznaczył płoci samorząd.Płockie

W komunikacie zwrócono uwagę, że „modernizacja głównego źródła poboru wody wiślanej jest niezbędna dla zachowania niezawodności pracy całego systemu poboru i uzdatniania wody” w Płocku. Wskazano przy tym, że stanowi obok planowanej przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody „jeden z istotniejszych” elementów wieloetapowego programu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę oraz projektu unijnego, obejmującego uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.

We wrześniu płocki Urząd Miasta informował, że planowana jest też m.in. modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody na ul. Górnej, a inwestycja ma być realizowana w latach 2024-26. Podawano jednocześnie, że w ramach programu „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka” przewidywana jest również budowa rurociągów tłoczących wodę do głównej stacji jej uzdatniania, a także budowa trzech studni głębinowych, jednej w pobliżu głównej Stacji Uzdatniania Wody na ul. Górnej do 2021 r. oraz dwóch w miejscowości Borowiczki-Pieńki w latach 2022-23.

Czytaj więcej

Skomentuj