Robert Chciuk został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich ds. usług wodnych – poinformowały w środę Wody Polskie. Chciuk od połowy 2018 r. był szefem RZGW (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej) w Warszawie.

Wody Polskie podały, że w środę nominację wręczył Chciukowi prezes przedsiębiorstwa Przemysław Daca, w imieniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak poinformowano, nowy zastępca prezesa Wód Polskich jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Warszawie o specjalności zarządzanie środowiskiem.

Od 1992 roku związany z branżą gospodarki wodno-ściekowej, pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sektorze prywatnym. Od 2004 r. prowadził inwestycje i był w zespołach wdrażających projekty w dziedzinie wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadami dofinansowywanych ze środków UE. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił funkcję dyrektora RZGW w Warszawie.

Wyjaśniono, że pierwszym zadaniem nowo powołanego zastępcy będzie analiza możliwości wsparcia klientów przedsiębiorstwa, którzy wnoszą opłaty za śluzowania oraz za grunty pokryte wodami.

“W dobie kryzysu potrzebna jest pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego tak ważne jest przygotowanie propozycji różnego rodzaju ulg, przy zachowaniu warunków funkcjonowania Wód Polskich” – podkreślono w komunikacie.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Bardzo dobrze, że o tym Gospodarstwo pomyślało, jak przystało na “Gospodarza” chce zadbać o swoich płatników. Zobaczymy na ile będą pomagać i w jakiej kwocie do m2 użytkowanych gruntów pod wodami. Ja mam 600 pod pomostami na przystani + 200 towarzyszącej i na bank w tym roku będę “w plecy” z 30k.

Skomentuj