Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przewiduje w okresie 2 lat przebudowę wałów przeciwpowodziowych Wisły i Dłubni w okolicach Krakowa. Magdalena Gala reprezentująca Wody Polskie deklaruje, że modernizacji ma ulec 3514 metrów wałów.

Nawierzchnia wałów będzie pokryta asfaltem. Modernizacja odbywa się odcinkami, poczyniona została już wycinka drzew w okolicy opactwa Benedyktynów w Tyńcu, a w najbliższym czasie utwardzony ma zostać błotnisty podjazd blisko stopnia wodnego Kościuszko.

Całość przebudowy wałów ma zostać oddana do połowy maja 2022 r. Przebudowane wały będą także dogodnym terenem rekreacyjnym dla rowerzystów.

Kolejnym projektem, planowanym do realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jest kontynuacja modernizacji wałów po przeciwnej stronie Krakowa. Został już ogłoszony przetarg na realizację zamierzanego przedsięwzięcia.

Planowana przebudowa ma objąć ok. 10-kilometrowy odcinek na prawym brzegu Wisły, przebiegający od portu Płaszów, przez Most Nowohucki, Most Wandy, drogę S7 do ujścia Serafy. Zostaną wytyczone dwie drogi serwisowe: jedna na koronie wału o szerokości 3,5 metra oraz druga szerokości 2,5 metra, na zewnętrznej stronie wału. Modernizacji ma ulec także odcinek 9,5 km od Mostu Wandy przebiegający przez stopień wodny Przewóz, obejmujący fragment Dłubni do ul. Ptaszyckiego i dochodzący do Kanału Suchy Jar.

Celem działań Wód Polskich w zakresie modernizacji wałów przeciwpowodziowych są działania konserwacyjne i zabezpieczające groble przeciwpowodziowe. Natomiast drogi serwisowe mają służyć głównie jako dojazdowe w czasie powodzi, natomiast ich funkcja rekreacyjna jest dodatkowa. Drogi serwisowe będą pokryte tłuczniem, a tylko odcinki zjazdowe i przejazdowe pokryją betonowe płyty lub asfalt. Z dróg eksploatacyjnych będą mogli także korzystać rolnicy posiadający gospodarstwa rolne położone blisko wału w celu dojazdu do swoich posesji.

Woda w Łodzi droższa o 40 proc.? Prezes wodociągów oskarża Wody Polskie o kłamstwo

Czytaj więcej

Skomentuj