Odbyła się pierwsza tura rozmów zarządu Wód Polskich ze związkami zawodowymi nt. regulaminu pracy. Solidarność chce przed jego podpisaniem wynegocjować ujednolicenie wynagrodzeń w regulaminie wynagradzania. Istnieje bowiem duża dysproporcja między płacami osób zatrudnionych wcześniej w RZGW, a tymi z urzędów marszałkowskich.

– Negocjacje przebiegają dość burzliwie – powiedział Jan Śniadek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Wód Polskich. Z propozycji regulaminu pracy wykreślono m.in. zapis o kontroli osobistej pracowników, kontroli bagażu, zawartości szafek pracowniczych.

Na przyszły wtorek zapowiedziana jest kolejna tura rozmów, jednak, jak podkreśla szef “Solidarności” (największej organizacji związkowej w PGW Wody Polskie, zrzesza ok. 500 osób), przed podpisaniem regulaminu pracy związek chce mieć gwarancję ujednolicenia wynagrodzeń dla pracowników w regulaminie wynagradzania.

“Brakuje pieniędzy na wszystko”

– Ta struktura jest kompletnie niedofinansowana. Brakuje pieniędzy na wszystko, w tym na regulacje płacowe. Do końca roku obowiązują poprzednie umowy, ale pracodawca musi ujednolicić system wynagrodzeń, bowiem marszałkowie w sposób bardziej uczciwy niż RZGW rewaloryzowali umowy i w efekcie mamy wiele różnic na tych samych stanowiskach – mówi Jan Śniadek.

W styczniu pracownicy administracji rządowej przeszli automatycznie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i warunki ich pracy nie uległy zmianie. Tymczasem podwyżki obiecano im już w 2016 roku.

Druga część pracowników (ok. 2,5 tys. z 5,5 tys. wszystkich) to osoby wcześniej zatrudnione w samorządach, głównie w urzędach marszałkowskich.

Brak reakcji premiera

– Pieniądze na taką regulację muszą się znaleźć, mówimy o tym od dawna. “Solidarność” wystosowała też list w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i parlamentarzystów – informuje Śniadek. – Nie ma odpowiedzi, jesteśmy przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej i strajku.

Solidarność w Wodach Polskich prosi o interwencję premiera

Co ustalono podczas rozmów o regulaminie pracy?

Szczegóły dotyczące wyników rozmów o regulaminie pracy publikują na swoich stronach Wody Polskie. Oprócz wycofania kontrowersyjnego zapisu dotyczącego kontroli osobistej pracowników, ustalenia dotyczą m.in. godzin pracy ujętych w regulaminie zatrudnienia.

Dla pracowników, których nie obowiązuje system pracy zmianowej, zostanie wprowadzony ośmiogodzinny wymiar pracy – od 7:00 do 15:00 lub od 8:00 do 16:00, przy czym pracodawca jest obowiązany do zapewnienia efektywności pracy jednostki organizacyjnej  między 8:00 a 16:00.

Indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustali pracodawca na poszczególne okresy rozliczeniowe. Na uzasadniony wniosek pracownika, lub jeśli zmiana godzin pracy jest uzasadniona szczególnymi warunkami, pracodawca może wyrazić zgodę na inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy – informują Wody Polskie.

Wcześniej zakończyły się negocjacje dotyczące Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który już obowiązuje.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

33 Komentarze

  1. Jak długo jeszcze będziecie robić z pracowników PGW WP idiotów?Kiedy w końcu powstanie nowy regulamin wynagradzania?Czas już dawno minął!Najwyższy czas pojechać do Warszawy i zrobić porządek w PGW WP.

Skomentuj