Wody Polskie poinformowały, że wydały już 1240 decyzji ws. wniosków taryfowych złożonych przez przedsiębiorstwa dostarczające wodę i odprowadzające ścieki. W 836 przypadkach zatwierdzono taryfę, w 404 przypadkach odmówiono ich zatwierdzenia.

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. Wody miały 45 dni na ich rozpatrzenie lub wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Termin ten minął w ubiegły czwartek, 26 kwietnia.

Jak poinformowały Wody Polskie ostatecznie złożono 2547 wniosków taryfowych. Liczba ta została ponownie zweryfikowana w stosunku do poprzednio publikowanych danych o wnioski, które wpłynęły w kwietniu, a także wnioski złożone podwójnie (przesłane zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz wójtów.

Do 27 kwietnia Wody Polskie wydały łącznie 1240 decyzji, w tym 836 zatwierdzających taryfy i 404 negatywne; czyli odmowy ich zatwierdzenia.

– Większość wnioskodawców zna już naszą decyzję ws. taryf, zostały one opublikowane na stronie BIP Wód Polskich. Część wniosków musi być jednak uzupełniona o dodatkowe dokumenty. Wezwani mają na to siedem dni i o tyle przedłuży się czas wydania decyzji przez nas – powiedziano nam w Wodach Polskich.

501 decyzji oczekuje na podpisanie (już po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawców i dokonaniu kolejnej weryfikacji przez organ regulacyjny).

800 wniosków nadal jest procedowanych – w trakcie składania wyjaśnień ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (wg wysłanych wezwań). W stosunku do 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania.

Najniższa zaproponowana cena wody to 1,58 zł netto za 1m3, najwyższa cena wody – 57,00 netto za 1 m3, najniższa cena ścieków to 1,98 zł netto za 1 m3, najwyższa cena ścieków – 34,94 zł netto za 1 m3.

Wnioski taryfowe złożyło 960 przedsiębiorstw, 462 zakłady budżetowe, 546 gmin prowadzących działalność, pięć spółek wodnych i 55 innych form działalności.

Wody Polskie są od 1 stycznia centralnym regulatorem cen. Zdaniem ustawodawcy interesy klientów są teraz lepiej chronione, bo państwo czuwa nad wysokością opłat za wodę i ścieki.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj