Mija termin, w którym Wody Polskie miały zatwierdzić taryfy za dostawy wody i odprowadzanie ścieków zaproponowane przez spółki wodociągowe. Złożono 2539 wniosków i większość dostawców otrzymało już opinie. Kilkuset wnioskodawców wezwano jednak do uzupełnienia dokumentów, więc na zatwierdzenie taryf jeszcze poczekają.

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. 1585 wniosków złożono osobiście w jedenastu regionalnych zarządach gospodarki wodnej, 954 wnioski zostały przesłane pocztą.

Kto już wie, kto jeszcze poczeka?

Wody Polskie miały wydać decyzje ws. wniosków w czasie przewidzianych prawem 45 dni. I jak informują – to się udało. – Większość wnioskodawców zna już naszą decyzję ws. taryf, zostały one opublikowane na stronie BIP Wód Polskich. Część wniosków musi być jednak uzupełniona o dodatkowe dokumenty. Wezwani mają na to siedem dni i o tyle przedłuży się czas wydania decyzji przez nas – powiedziano nam w Wodach Polskich.

Wiadomo, że 1897 wniosków – zakłada podwyżki ceny, 173 wnioski – zakładają obniżenie ceny, 448 wniosków – zakłada utrzymanie ceny.

Najniższa zaproponowana cena wody to 1,58 zł netto za 1m3, najwyższa cena wody – 57,00 netto za 1 m3, najniższa cena ścieków to 1,98 zł netto za 1 m3, najwyższa cena ścieków – 34,94 zł netto za 1 m3.

Wnioski taryfowe złożyło 960 przedsiębiorstw, 462 zakłady budżetowe, 546 gmin prowadzących działalność, pięć spółek wodnych i 55 innych form działalności.

Wody Polskie nie informują jeszcze ile wniosków zatwierdzono, ile odrzucono, a ile wymaga uzupełnienia. Pełne dane będą znane w piątek po południu.

Regulator pilnuje cen wody

Joanna Kopczyńska, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, powiedziała 12 marca, że PGW WP jest przygotowane do opiniowania, przeszkolono pracowników, często byli to fachowcy, którzy pracowali wcześniej spółkach wodociągowych.

Wody Polskie zastrzegają jednak, że ta procedura odbywa się po raz pierwszy i nie wszystko musi się udać.

Wody Polskie są od 1 stycznia centralnym regulatorem cen. Zdaniem ustawodawcy interesy klientów są teraz lepiej chronione, bo ktoś czuwa nad wysokością opłat za wodę i ścieki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

3 Komentarze

  1. Poza tym BIP nie działa, widać tylko taryfy z pierwszej strony, po kliknięciu na stronę np. 2 link przenosi nas do artykułów.
    Jeśli wody polskie działają tak jak ten ich BIP to ja dziękuję za uwagę.

Skomentuj