Już po raz trzeci wręczono nagrody w konkursie „Dziennikarze dla klimatu” organizowanym wspólnie przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) i Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS, przy wsparciu Ambasady Republiki Federalnej Niemiec.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 listopada w Wielkiej Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie podczas gali prowadzonej przez red. Krzysztofa Walczaka z klubu EKOS. Wśród zaproszonych gości, oprócz uczestników konkursu, znaleźli się przedstawiciele różnych instytucji, w tym Jego Ekscelencja Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Maciej Grabowski, ustępujący minister środowiska, Małgorzata Skucha, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Janusz Ostapiuk, ustępujący podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Ulrich Witte, z Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Podstawowym celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma za zadanie wyróżnić materiały dziennikarskie zaangażowane w tematykę klimatu, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym. W sposób przystępny i zrozumiały przedstawiać zagrożenia klimatyczne, takie jak powodzie, susze czy huragany, których siła i liczba rośnie.

Decyzją jury I nagroda, statuetka, dyplom oraz równowartość 5 tys. euro przyznana została Marcinowi Popkiewiczowi z portalu „Nauka o klimacie” za cykl publikacji poświęconych zmianom klimatycznym. II nagroda, statuetka, dyplom oraz równowartość 1 tys. euro przyznana została Tomaszowi Ulanowskiemu z „Gazety Wyborczej” za cykl artykułów: „Ogień. Czy się od niego uwolnimy”, „To początek exodusu” i „W sprawie klimatu cierpimy na schizofrenię”. III nagroda, statuetka, dyplom oraz równowartość 500 euro przyznana została Arturowi Domosławskiemu z tygodnika „Polityka” za artykuł „Czekają nas wojny o wodę i żywność – ten klimat nas zabije”.

Dwa wyróżnienia otrzymali: Urszula Szyperska z tygodnika „Polityka” za artykuł „Ucieczka z piekarnika” oraz Piotr Karnaszewski z miesięcznika „Forbes” za artykuł „Jak Bill Gates chce wyżywić świat”. Tegoroczna edycja konkursu została poszerzona o kategorię “Przyszłość dla klimatu”. Jury nie przyznało w niej nagrody, zdecydowało się natomiast wyróżnić Wiktorię Kalinę za artykuł “Czarna plama w Unii Europejskiej” opublikowany na Portalu zielonej energii GRAMwZIELONE.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj