We Wrocławiu powstała mapa potencjału solarnego. To spora zachęta dla mieszkańców do instalacji kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, a także ułatwienie w podjęciu decyzji odnośnie zasadności takich inwestycji.

Coraz więcej mieszkańców Polski zainteresowanych jest wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z najważniejszych OZE jest energia słoneczna. Na popularności zyskują więc systemy solarne. Jednak osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę często zastanawiają się, czy tam gdzie mieszkają warunki klimatyczne umożliwiają efektywne wykorzystanie takiej energii.

Aby ułatwić mieszkańcom Wrocławia podjęcie decyzji, powstała mapa potencjału solarnego dla tego miasta. To wspólna inicjatywa Biura Ochrony Przyrody i Klimatu oraz Biura Rozwoju Wrocławia. Wykonana została natomiast przez Zespół Systemu Informacji Przestrzennej.

Mapa przestawia potencjał solarny dachów budynków we Wrocławiu, czyli ilość energii słonecznej padającej na ich powierzchnię w ciągu roku. Dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym i rocznym, w rozbiciu na składowe promieniowania słonecznego, czyli promieniowanie rozproszone (ISH), promieniowanie bezpośrednie (IDH) i promieniowanie całkowite, czyli suma powyższych (ITH).

Warstwy rastrowe widoczne na mapie prezentują ilość energii słonecznej w watogodzinach w ramach komórki o wielkości 1×1 m. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i rosnącą wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej.

Z wrocławskiej mapy potencjału solarnego można skorzystać klikając w link.

Czytaj więcej

Skomentuj