1 czerwca prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk powołał nowego dyrektora zarządu dróg i utrzymania miasta. Jest nim Tomasz Staruchowicz, inżynier i menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu procesem inwestycyjnym oraz w realizowaniu kontraktów budowlanych.

Wrocławski ZDiUM zarządza siecią 1074 km dróg publicznych, ma pod opieką 20 tys. wpustów deszczowych i studzienek, oświetlenie uliczne, mosty czy pomniki, rzeźby oraz fontanny miejskie.

– ZDiUM to niezwykle ważna instytucja, która bezpośrednio wpływa na jakość życia w mieście. To setki inwestycji rocznie, utrzymanie tysięcy kilometrów ulic, chodników, tras rowerowych. Jednostka ma pod opieką ponad sto mostów, zabytkowe obiekty, fontanny, oświetlenie ulic– mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Dlatego chcemy jeszcze mocniej podnieść jakość świadczonych przez ZDiUM usług i takie zadanie stawiam przed nowym dyrektorem. Pan Tomasz Staruchowicz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie budowlane, które zdobył przez 15 lat pracy w branży budownictwa drogowego i infrastrukturalnego. W ostatnim czasie realizował największe wrocławskie inwestycje, m. in. autostradową i wschodnią obwodnicę Wrocławia czy Wrocławski Węzeł Wodny. Trzymam kciuki za nowego dyrektora i cały zespół zarządu dróg.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest także zarządcą m. in. Strefy Płatnego Parkowania i Inteligentnego Systemu Transportu.

Czas na wdrożenie i wyznaczenie kierunków działań

– Dziękuję prezydentowi Wrocławia za powierzone mi zaufanie. W najbliższych tygodniach będę chciał poznać działanie organizacji, spotkać się z pracownikami, ocenić i przeanalizować procesy oraz zadania, za które jest odpowiedzialny Zarząd. Ten czas będzie ważny, aby wyznaczyć cele i kierunki na najbliższe miesiące oraz lata działalności ZDiUM. Naszym priorytetem na pewno pozostanie bezpieczeństwo oraz dbanie o najwyższą jakość wrocławskich dróg i infrastrukturę. Chciałbym jednak, aby jednostka była również gotowa odpowiedzieć na dzisiejsze potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz nowoczesnego miasta. Podniesienie jakości życia, sprawna i szybka obsługa mieszkańców, rozbudowa miejskiej infrastruktury, partycypacja społeczna oraz współpraca z radami osiedla, to zasadnicze filary, na których będę budował strategię działań– mówi Tomasz Staruchowicz – nowy dyrektor.

Kim jest Tomasz Staruchowicz?

Asystent projektanta we wrocławskim biurze projektowym w latach 200320-09. Inżynier Budowy od 2006 do 2009 w lokalnych i ogólnopolskich firmach. Kierownik Robót, a następnie Kierownik Budowy w podmiotach o międzynarodowych strukturach w latach od 2010 do 2019. Pełnił obowiązki Inspektora Nadzoru Robót Drogowych oraz Inżyniera Rezydenta przy największych wrocławskich inwestycjach, takich jak: autostradowa obwodnica Wrocławia, wschodnia obwodnica Wrocławia (Bielany – Łan – Długołęka, etap IV), Wrocławski Węzeł Wodny WW2 (Radwanice), rewitalizacja nadbrzeża oławskiego we Wrocławiu, przebudowa ul. Miłoszyckiej, Berenta, Sygnałowa, Strachocińska, Buforowa i wielu innych we Wrocławiu oraz Aleja Wielkiej Wyspy, a także Trasa Autobusowo Tramwajowa łącząca Nowy Dwór z centrum Wrocławia.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Ukończył również Podyplomowe Studia Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń zarówno do projektowania, jak również prowadzenia robót budowlanych związanych z budową dróg. Certyfikowany menedżer z zakresu budowania zespołu, prowadzenia negocjacji oraz zarządzania zmianą.

Czytaj więcej

Skomentuj