Blisko 60 nowych projektów, wiele zadań z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, powiększenie zielonego obszaru w mieście o 3 ha i ponad 26 mln zł przeznaczonych na realizację zielonych inwestycji – takie są plany na rozwój przyjaznego ekologicznie Wrocławia w 2021 roku.

Ścieżki, podesty i place wypoczynkowe z elementami małej architektury w parku Świetlików na Maślicach, plac zabaw z piaskownicami w parku Tysiąclecia, rewitalizacja brochowskich skwerów, odnowienie ścieżek i placów wypoczynkowych oraz nowa mała architektura na placu Indyjskim, zieleniec na placu Mongolskim czy powiększenie parku Klecińskiego – to tylko wybrane inwestycje, które zostaną zrealizowane w stolicy Dolnego Śląska w najbliższych dwunastu miesiącach.

– W 2021 rok mimo pandemii wchodzimy z ambitnymi planami inwestycyjnymi ZZM. Jest to szczególnie ważne w kontekście powiększania potencjału terenów zieleni dla mieszkańców czy adaptacji miasta do zmian klimatu. Zależy nam na tym, żeby wrocławianie na każdym osiedlu dysponowali terenami zieleni, z których mogliby korzystać – wyjaśnia Katarzyna Szymczak Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

Miasto stawia na zieleń

Zadania WBO dominują wśród inwestycji Zarządu Zieleni Miejskich – przygotowywanych w tym roku jest ich aż 32, z czego 24 powinny trafić do realizacji. To też największa część budżetu na zielone działania – 16,4 mln zł.

Nieco mniej liczną grupę stanowią projekty wskazane przez Rady Osiedla. ZZM spodziewa się z niego wykorzystać 2,3 mln zł. W tym wypadku chodzi o 17 zadań, z których na realizację w tym roku zaplanowano 8. Najbardziej zauważalne będzie urządzanie za 450 tys. zł terenów zieleni przy ul Sztabowej, co poprzedziło wcześniejsze wykonanie oświetlenia oraz dalsze urządzanie parku Złotnickiego.

Rewitalizacje i remonty

Spośród zadań własnych ZZM planuje m.in. rewitalizację jednego ze zbiorników fosy miejskiej czy remont mostu w parku Wschodnim. Sześć nowych toalet zostanie także zainstalowanych w parku przy ul. Kolejowej. W sumie ma to być w tym roku dwanaście przedsięwzięć za 7,6 mln zł.

– Mamy rekordowy budżet do wykonania, dlatego zielone inwestycje we Wrocławiu nie zwalniają. Obok nich jednak pamiętajmy także np. o bieżących nasadzeniach, których liczbę również chcemy zwiększać. Naszym celem jest wypełniać nasadzeniami całe obszary i zadbać o nową jakość w przestrzeni miasta – deklaruje dyrektor ZZM, Jacek Mól.

Czytaj więcej

Skomentuj