1 / 5

Prawne i finansowe aspekty projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w branży wod-kan w Polsce oraz krajowe i zagraniczne przykłady wykorzystania formuły PPP zdominowały tematykę seminarium, które odbyło się w piątek 20 stycznia w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Na zaproszenie organizatorów – Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP – do Warszawy przybyło liczne grono przedstawicieli sektora wod-kan.

Wydarzenie odbywające się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz współpracy takich partnerów Saur Polska oraz firmy Dentons było okazją do zapoznania się z problematyką PPP podczas realizacji zadań użyteczności publicznej.

PPP w Polsce i za granicą

W porównaniu do innych państw europejskich, PPP nie jest w Polsce szczególnie rozpowszechnione. – Głównym celem naszego spotkania jest chęć poprawy tej sytuacji – mówił Louis Roch Burgard, prezes Grupy Saur.

W swoim wystąpieniu podkreślał także jakie są najistotniejsze elementy gwarantujące sukces projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, czyli odpowiednie przygotowanie partnerów oraz właściwa alokacja ryzyka.

Obecnie obowiązująca ustawa o PPP (z roku 2009) zastąpiła pierwszą, z 2005 r. Ma ona ramowy charakter, który zakłada, iż ustawa przedstawiając odpowiednie narzędzia do realizacji przedsięwzięć, stanowi równocześnie spójną całość z innymi ustawami.

Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju zaprezentował specyfikę sektora Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce oraz plany rządu dotyczące rozwoju tego rynku. – Widząc słabości rynku PPP i fakt, że niewystarczająco dynamicznie się rozwija, w dokumencie „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, który jest obecnie zatwierdzany, rząd wskazuje m.in. na działania prowadzące do wzrostu efektywności wydatków publicznych w zakresie dostarczania wysokiej jakości usług publicznych i infrastruktury publicznej – wyjaśniał dyrektor Szaciłło.

To zdecydowanie wpisuje się w projekt strategiczny, który obejmuje działania administracji rządowej na rzecz rozwoju PPP. Przewodnią jego myślą jest jasne przedstawienie, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne to akceptowalna przez rząd formuła realizacji inwestycji i świadczenia usług publicznych.

Praktyczne podejście do PPP

Głównym celem Seminarium PPP w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym była promocja tej formuły wśród podmiotów publicznych oraz zachęcenie ich do korzystania z niej podczas wykonywania zadań użyteczności publicznej.

Eksperci wzięli pod lupę różne zagadnienia przyczyniające się do udanego wdrożenia projektów realizowanych w formule PPP. Specyfikę prawną tego typu projektów zaprezentowała Jolanta Kalecińska z JKR Legal, natomiast aspekty finansowe i źródła finansowania inwestycji w sektorze wod-kan przybliżyła Alina Sarnacka.

Jean Rossi z PwC dokonał analizy udziału spółek prywatnych w rynku dostarczania wody i odprowadzania ścieków na przykładzie Francji. Ponadto przedstawiciel Saur Polska Adam Bieniek przedstawił przykłady PPP na podstawie doświadczeń firmy.

Reprezentantka Fundacji Centrum PPP, Irena Herbst podsumowała osiem lat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce oraz ścieżkę dojścia do tej formuły współpracy w naszym kraju.

Zwieńczeniem spotkania była debata, podczas której słuchacze dowiedzieli się, dlaczego opłaca się realizować projekty w PPP w sektorze wod-kan.

W trakcie seminarium został też zaprezentowany i dystrybuowany praktyczny tematyczny przewodnik.

Czytaj więcej

Skomentuj