Od 6 lat Klub Gaja prowadzi program Święto Drzewa. Jego ostatnia edycja zakończyła się wynikiem ponad 73 tys. zasadzonych nowych drzew w Polsce i na świecie, i wpisaniem tej kwoty do efektów Kampanii Siedmiu Miliardów Drzew dla Planety Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska.

Setki pytań i próśb o interwencje kierowanych do Klubu Gaja wskazują  jednak, że trzeba dbać, a nawet bronić drzew, które rosną już od dawna. Poradnik o drzewach powstał na podstawie najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w takich sprawach.

Większość z nich dotyczy drzew rosnących w miastach i na terenach zurbanizowanych. W poradniku czytamy: Zieleń miejska to przede wszystkim płuca dla miasta. Drzewa w mieście są podstawowym dostarczycielem tlenu. Dobrym przykładem, uzmysławiającym ile tlenu produkują dla nas drzewa, może być informacja, iż jak szacuje prof. Janusz Hereźniak (Wydział Biologiii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego) jeden stuletni buk produkuje 1,7 kg tlenu na godzinę, co daje w sezonie wegetacyjnym 3500 kg na rok. Jest to ilość potrzebna dla około 10 osób.

Często za bezlitosne wycinki i przycinki drzew obwiniani są urzędnicy. Warto jednak podkreślić, że zdarzają się wśród nich i tacy, którzy sami szukają ratunku dla drzew „w gąszczu przepisów i odgórnych nakazów”. Specjaliści podkreślają, że zasadzenie młodego drzewka w zamian za wycięty dorosły okaz nie przyniesie od razu tego samego efektu ekologicznego. Prof. Hereźniak zwraca uwagę, że ze względu na możliwości pochłaniania dwutlenku węgla jedno stuletnie drzewo potrafi zrobić to, co aż 1700 drzew 10-letnich.

Trzeba także pamiętać, że niewłaściwie wykonana tzw. pielęgnacja drzew może doprowadzić do ich kompletnego okaleczenia. Poradnik mówi o tym, że powinno się stosować takie przycięcie, które w jednym sezonie wegetacyjnym nie przekracza 20% – 40% korony w zależności od gatunku drzewa. Poza tym przycinkę drzew powinno wykonywać się w okresie ich spoczynku zimowego.

Poradnik zachęca także do uważnego obserwowania swojej najbliższej okolicy. Są drzewa, które zasługują na miano pomnika przyrody. Dlatego publikacja zawiera standardowy wniosek, który można złożyć w takiej sprawie, a także szacunkowe, minimalne wymiary drzew, które mogą stać się wystarczające do objęcia ich ochroną prawną, jako pomniki przyrody. Odnajdując kolejne pomniki przyrody, na których, zgodnie z procedurą, powinna zostać zawieszona właściwa tabliczka informacyjna, sami pogłębiamy edukację ekologiczną innych ludzi.

Autor Poradnika, Paweł Grzybowski, podkreśla, że w wielu wypadkach sygnały o wycinaniu drzew pojawiają się już w trakcie takich działań. Lektura poradnika może jednak przyspieszyć reakcję. Dzięki niemu wiemy już do kogo trzeba się zwracać w konkretnych sprawach i w jaki sposób, a to już połowa sukcesu!
         
Poradnik o drzewach został sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu edukacji ekologicznej „Święto Drzewa”.

Pobierz Poradnik w formacie .doc

źródło: Klub Gaja

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj