Sopocki Zarząd Dróg i Zieleni posadzi kilkadziesiąt nowych drzew. Zastąpią one te, które z konieczności zostaną usunięte podczas prowadzonego remontu skrzyżowań alei Niepodległości, Malczewskiego i Wejherowskiej.

W ramach trwającej przebudowy Al. Niepodległości, ul. Malczewskiego i ul. Wejherowskiej w Sopocie przeprowadzone zostaną wycinki drzew. Na ul. Malczewskiego z uwagi konieczność poszerzenia wlotu na skrzyżowanie wycięte zostaną 2 drzewa. Natomiast na ul. Wejherowskiej w związku przebudową muru oporowego, gdzie przebiegać będzie bezpieczna ścieżka rowerowa wycięte zostanie 6 drzew. Jak podaje UM Sopot, wycinki są konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Status uzdrowiska dzięki zieleni

By zrekompensować wycinkę drzew pod tę inwestycję, sopocki Zarząd Dróg i Zielni nasadzi zamiennie 28 drzew. Będą to 3 kasztanowce i 25 lip oraz krzewy, byliny i trawy w pasach zieleni.

Powierzchnia Sopotu to blisko 17 km², z czego tylko 39% to tereny zurbanizowane. Bogactwem miasta są tereny zielone m.in. lasy, parki, które stanowią niespełna 60% powierzchni miasta. Powierzchnia terenów zielonych była jednym z czynników decydujących o nadaniu miastu w 1999 r. statusu uzdrowiska.

Służby odpowiedzialne za miejską zieleń W Sopocie wciąż dbają o poprawę estetyki terenów zielonych. Ma to znaczenie przede wszystkim przyrodnicze – znacząco wpływa na mikroklimat miejski, ale również pozytywnie oddziałuje na przestrzeń i jakość życia w mieście, poprzez zmniejszenie hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń. Więcej drzew to więcej czystego powietrza.

Nasadzenia szpalerowe

Sopocki Zarząd Dróg i Zielni tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonał m.in. nasadzeń szpalerowych wzdłuż alei Niepodległości. Posadzono 85 drzew na kolejnych, 4 odcinkach. Drzewa zostały opalikowane i wyposażone w systemy do nawadniania i napowietrzania. Ponadto wysypano żwir i wyłożono geowłókninę, a na zimę posadzone drzewa zabezpieczono siatką cieniującą.

Czytaj więcej

Skomentuj