Zabytkowy kałamarz, porcelanowe i szklane fiolki oraz menzurki to znaleziska, które odkryto podczas rewitalizacji parku imienia Henryka Sienkiewicza w Łodzi. Teraz trafiły one do Muzeum Farmacji imienia profesora Jana Muszyńskiego, znajdującego się przy placu Wolności.

– Często inwestycje z zakresu rewitalizacji przynoszą niespodzianki. Na takie właśnie trafiliśmy w parku Sienkiewicza. Podczas prac ziemnych odkryliśmy zakopane w niej zabytkowe przedmioty apteczne. Wśród nich był kałamarz, porcelanowe i szklane fiolki oraz menzurki. Przedmioty te pochodzą zapewne z przełomu XIX i XX wieku, być może z apteki, znajdującej się przy ówczesnej ulicy Widzewskiej, czyli dzisiaj Jana Kilińskiego. Prowadzimy obecnie procedurę przekazania odkryć do Muzeum Farmacji, gdzie mamy nadzieję wzbogacą bogatą kolekcję zbiorów – powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

– W trakcie prac rewitalizacyjnych natrafiliśmy na znaleziska: butelki apteczne, naczynia apteczne, ceramikę, którą udało nam się wykleić. Znaleźliśmy też pełne zagospodarowanie ówczesnego podwórka z pięknym brukiem i relikty ceglane – mówi Zbigniew Rybacki, architekt

Ekologiczna inicjatywa z 1894 roku

Park imienia Henryka Sienkiewicza powstał w 1894 roku w wyniku decyzji podjętej przez ówczesne władze Łodzi. Uzasadniono ją wzrastającym zanieczyszczeniem powietrza oraz zapyleniem ulic z powodu ruchu kołowego. W 1899 roku został oddany do użytku publicznego. Imię Henryka Sienkiewicza nadano parkowi w 1916 roku. Obecnie końca dobiega jego rewitalizacja.

Artefakty trafią do muzeum w najstarszej łódzkiej aptece

– Znaleziska są naprawdę interesujące. Mamy wśród nich: butelkę sygnowaną pochodzącą z apteki Królikiewicza i Bartoszewskiego, która funkcjonowała na ulicy Piotrkowskiej od drugiej połowy XIX wieku. Mamy tu też zestaw naczyń do rozdrabniania leków, do ich rozcierania – przedmioty oznakowane sygnaturami rosyjskimi czyli są z czasów zaboru. Mamy tu tez szkło uużytkowe, butelki na wodę i inne specyfiki – dodaje Anna Nierychlewska, archeolog

– Bardzo dziękujemy za możliwość ekspozycji odkryć w naszym muzeum. Znaleziska fantastycznie dokumentują historię naszego łódzkiego zawodu farmaceutycznego. Trzeba też wspomnieć o pobliskiej aptece, która w tym rejonie funkcjonowała. W planach mamy wystawę prezentującą wszystkie artefakty z łódzkich badań archeologicznych. Wśród odkryć w parku im. H. Sienkiewicza znalazły się butelki apteczne, które z pewnością były wykorzystywane na wody mineralne lub innego rodzaju medykamenty. Łódzkie apteki słynęły z wytwórczości sztucznych wód mineralnych – dodaje Jakub Kossowski, dyrektor Muzeum Farmacji imienia profesora Jana Muszyńskiego w Łodzi.

Muzeum Farmacji mieści się w najstarszej łódzkiej aptece przy placu Wolności 2, istniejącej od 1830 roku. Placówka powstała w 2008 roku. Jej zbiory liczą ponad tysiąc oryginalnych eksponatów. Patronem muzeum jest profesor Jan Muszyński, jeden z najwybitniejszych polskich botaników i farmaceutów pierwszej połowy XX wieku, założyciel Wydziału farmaceutycznego na Uniwersytecie Łódzkim, a także współtwórca Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.

Czytaj więcej

Skomentuj