W ramach prac modernizacyjnych spółka miejska Toruńskie Wodociągi planuje zrealizować inwestycje w sektorze komunalnym do roku 2024 na łączną kwotę 213 mln zł. 74 mln zł pochodzić będą z Unii Europejskiej.

Toruń szykuje się do wykonania szeregu inwestycji modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Na najbliższej sesji rady miasta omawiane będą zmiany proponowane do umieszczenia w wieloletnim planie rozwoju i przebudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

W ramach prac modernizacyjnych Toruńskie Wodociągi planują do roku 2024 wydać na inwestycje w sektorze komunalnym 213 mln zł. Część finansowania przedsięwzięć modernizacji infrastruktury pozyskano ze wsparcia funduszy europejskich w kwocie 74 mln zł, natomiast 139 mln zł pochodzi ze środków własnych spółki.

Prace modernizacyjne już trwają. Jednym z etapów jest unowocześnienie sieci wodociągowych na toruńskich osiedlach, m.in.: na Bydgoskim, Bielanach, Chełmińskim Przedmieściu, Mokrym, Winnicy, Rubinkowo, Koniuchy. Wykonano już także część prac w zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnych i kolektorów deszczowych.

Czytaj więcej

Skomentuj