Sejm opowiedział się za zakazem przywozu do Polski odpadów promieniotwórczych, nowelizując ustawę Prawo atomowe.

Ustawę poparło jednogłośnie 421 posłów, teraz trafi ona do Senatu. Nowelizacja, która dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, precyzuje zasady przemieszczania, wwozu i wywozu odpadów promieniotwórczych i zużytego paliwa jądrowego. Chodzi o system nadzoru i kontroli nad przemieszczeniem odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego w obrębie Unii Europejskiej, a także pomiędzy państwami nie będącymi członkami UE. Państwa Unii muszą przyjąć nowe regulacje do 25 grudnia 2008 roku.

Nowe prawo określa osobne warunki dotyczące wydawania zezwolenia oraz zgody na przemieszczanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Wskazuje również dokumenty, które należy dołączyć do wniosku oraz środki ostrożności, jakie trzeba zachować przy przemieszczaniu ładunku.
Jedynym przypadkiem, gdy przywóz odpadów do Polski będzie możliwy, będzie sytuacja, gdy odpady te wywieziono wcześniej z Polski do przerobu.

Zgodę lub zezwolenie na przywóz, przewóz lub wywóz wydawać będzie prezes Państwowej Agencji Atomistyki. W przypadku naruszenia warunków przemieszczania odpadów, będzie on także decydował o przerwaniu tego procesu.

Rząd podał w uzasadnieniu, że zapełnione jest jedyne miejsce składowania odpadów w Różanie. Dlatego w praktyce nie będzie możliwe wydanie zgody na przywóz odpadów promieniotwórczych.

Nowelizacja reguluje także stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych. Główny Inspektor Sanitarny będzie wydawać zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Wcześniej taką zgodę wydawał minister zdrowia.

Ustawa zmienia też status prawny Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w ochronie Zdrowia z zakładu budżetowego, który miał utrzymywać się ze szkoleń, w jednostkę budżetową – finansowaną w całości z budżetu państwa. Zatrudnienie w niej ma wzrosnąć z obecnych dwóch do dwudziestu jeden osób.

Przewiduje też, że ochroną fizyczną zostaną objęte nie tylko materiały jądrowe, ale także obiekty jądrowe. Możliwe będzie również cofnięcie uprawnień inspektorowi ochrony radiologicznej m.in. w przypadku utraty przez inspektora pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ustawa ma wejść w życie 25 grudnia 2008 roku. Jednak część przepisów ma wejść w życie wcześniej.

źródło: recykling.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj