Termomodernizacja i montaż ogniw fotowoltaicznych dofinansowane będą przez NFOŚiGW ze środków unijnych.

Prace będą polegały na ociepleniu elewacji i dachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie oświetlenia, modernizacji instalacji c.o. oraz montażu ogniw fotowoltaicznych. Dotacja z POIiŚ wyniesie 2,8 mln zł przy całkowitym koszcie projektu prawie 3,4 mln zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zmodernizowane zostaną dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 6 050 m2. Natomiast szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 877,92 MgCO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej szacuje się na 6 202 GJ/rok.

Zakończenie realizacji przewiduje się do 30 grudnia 2018  r.

Umowę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 1.3.1 podpisali w siedzibie Narodowego Funduszu: ppłk. Marek Wrona, dyrektor Zakładu Karnego w Wadowicach oraz Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj