Modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa dobiegła końca. Wybudowany jeszcze w latach 70. kolektor jest kluczowym elementem układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Zakończenie modernizacji  oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnic, gdzie biegnie trasa kanału, czyli Mokotowa i Ursynowa. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 50 mln zł. 

Inwestycja skupiła się na bezwykopowej modernizacji odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa. Technologia reliningu zastosowana podczas prac polegała na tym, że do istniejącego kanału zostały wprowadzone panele wykonane z żywicy poliestrowej (GRP) o mniejszej średnicy w stosunku do pierwotnego kanału. Moduły przeznaczone do modernizacji kolektora w ul. Bacha – Witosa zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby realizacji tej inwestycji, co pozwoliło na dokładne dopasowanie elementów do wymiarów kolektora. Przestrzenie między istniejącym kanałem a nowymi modułami wypełnia specjalna mieszanka stabilizująca. Dzięki temu konstrukcja jest szczelna i mocna, co pozwoli zapobiegać zarówno przesiąkaniu wód gruntowych do kanału, jak i przenikaniu do gruntu ścieków transportowanych kolektorem.

Mniej wykopów, mniej zajętych terenów, ograniczenie kosztów ewentualnych odtworzeń

Zastosowanie reliningu pozwoliło ograniczyć liczbę wykopów otwartych wykonywanych na trasie kanału. Poszczególne moduły były wprowadzane do wnętrza kanału wykopami punktowymi – szybami startowymi i odbiorczymi. Podobnie jak w przypadku innych kolektorów budowanych przy wykorzystaniu metod bezwykopowych podczas modernizacji tego kolektora udało się ograniczyć uciążliwości w rejonie prowadzanych prac związanych z zajęciem terenu, co przełożyło się także na zmniejszenie kosztów późniejszych odtworzeń, ograniczenie emisji hałasu i ruchu ciężkich pojazdów. Trasa kolektora przebiega głównie poza pasem jezdni, co miało niemałe znaczenie w ograniczeniu utrudnień w ruchu ulicznym. Co istotne, przez cały czas trwania prac odbiór ścieków ze zlewni kolektora nie został zakłócony. Za wykonanie wszystkich prac modernizacyjnych odpowiadały firmy: BLEJKAN S.A. (Lider Konsorcjum) oraz AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K. (Partner Konsorcjum).

– Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które są typowe także dla pozostałych realizowanych przez nas projektów kolektorowych,  jest nie tylko gwarantem minimalizacji niedogodności w postaci rozległych utrudnień na trasie ich przebiegu, ale także zapewnia wysoki standard wykonania i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Obie te kwestie traktujemy priorytetowo – podkreśla Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

140 tys. m³ na retencję ścieków i wód deszczowych 

Obecnie MPWiK Warszawa realizuje też inne kluczowe inwestycje kanalizacyjne m.in. budowę trzech potężnych kolektorów: Wiślanego, Lindego Bis i Mokotowskiego Bis, które mają być ukończone w 2023 r. Ich łączna długość wyniesie 14 km. Kolektory posłużą miastu zarówno jako kanały ściekowe, jak i zbiorniki do czasowego zatrzymania w sieci wód deszczowych, szczególnie podczas obfitych i gwałtownych deszczy. Kolektory wraz z oddanym w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym na „Czajce” zapewnią Warszawie 140 tys. m³ nowej przestrzeni na wody opadowe, roztopowe i ścieki. Całkowita wartość tych trzech inwestycji kolektorowych to ponad 800 mln zł.

Modernizacja kolektora została zrealizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Projekt ten to największe przedsięwzięcie o charakterze środowiskowym prowadzone w tej części Europy, którego łączna wartość przekroczyła już 6,7 mld zł.

Faza VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej. O wszystkich aktualnie prowadzonych przez stołeczne Wodociągi inwestycjach można przeczytać na stronie spółki: mpwik.com.pl

 

Czytaj więcej

Skomentuj