Projekt Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wpisuje się w trend zero waste. Wdrożono tam rozwiązania, dzięki którym ma nastąpić redukcja odpadów, a dzięki temu zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska, nastąpi też ograniczenie efektu cieplarnianego.

Rozwiązania zero waste wdrożono na trzech gdyńskich cmentarzach. Najstarszy cmentarz miejski usytuowany jest na wzgórzu porośniętym lasem, pełen zieleni jest też cmentarz komunalny przy ulicy Spokojnej.

Z kolei na cmentarzu w Kosakowie, wzorując się na tradycyjnych skandynawskich cmentarzach, udostępniono tzw. kwaterę leśną. Miejsce wystawnego nagrobka zajmują głazy narzutowe, udostępniane są też miejsca na kwaterze do posadzenia tzw. drzew pamięci dla upamiętnienia osób szczególnie bliskich, wybitnych lub tych, których groby już nie istnieją.

Na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych prowadzone jest segregacja odpadów. W związku z tym ustawiono m.in. brązowe pojemniki, do których można wrzucać np.: gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście i kwiaty. Dla ułatwienia pojemniki opisano powiększoną czcionką, więc wiadomo, co powinno do nich trafić.

Dodatkowo ustawiono w pobliżu głównych wejść regały z wypalonymi zniczami. Można tam odstawić niepotrzebne obudowy zniczy (w dobrym stanie), z kolei osoby potrzebujące mogą je nieodpłatnie zabierać i po wymianie wkładów na nowe ponownie użyć. Dzięki temu zmniejsza się ilość tego typu odpadów w pojemnikach na odpady zmieszane, które są ustawione na cmentarzach.

Czytaj więcej

Skomentuj