Od początku lutego we Wrocławiu działa zespół do spraw zieleni miejskiej. Jest organem doradczym prezydenta miasta w sprawach rozwoju, kształtowania i utrzymania zieleni miejskiej.

W skład zespołu weszło 11 osób. Są to przedstawiciele środowiska akademickiego, magistratu oraz architekci zieleni miejskiej, na co dzień zajmujący się profesjonalnym projektowaniem terenów zieleni miejskiej, zagospodarowaniem wnętrz osiedlowych, projektowaniem zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Przewodniczącym został prof. dr hab. Tomasz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głównym zadaniem zespołu jest wydawanie opinii w zakresie: wniosków dotyczących rozwoju i gospodarki terenami zieleni miejskiej oraz terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń, opracowywanych koncepcji założeń zieleni miejskiej na terenie Wrocławia czy realizacji zadań inwestycyjnych na terenach zieleni miejskiej. Od momentu powołania odbyły się dwa spotkania zespołu, na których przedstawiono i omówiono koncepcję renowacji Parku Szczytnickiego.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj