Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie kosztować w sumie 171 mln zł. Dzięki niemu jarocińskie ZGO rozbuduje część biologiczną zakładu, wybuduje nową sortownię i uruchomi linię do produkcji paliwa RDF z odpadów wysokokalorycznych.

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł.

W ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zaplanowano m.in. rozbudowę części biologicznej zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 r., jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów.

Nowym elementem będzie linia do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną.

Instalacje MBP u progu zmian. Jaka przyszłość dla zakładów?

– W tej chwili cały ten strumień musimy oddawać na zewnątrz – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO w Jarocinie. – Jeśli będziemy mogli odzyskiwać energię na miejscu, będzie to dużo tańsze, uzyskamy kolejny produkt, który spowoduje, że na mapie Polski Jarocin będzie bardzo ważny – dodaje.

Budowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu uplasowała się na pierwszym miejscu listy rankingowej POIiŚ. Jarocin na rozbudowę swojego zakładu otrzyma aż 1/3 puli wszystkich środków przeznaczonych na polską gospodarkę odpadami.

Ostatnia duża rozbudowa ZZO Jarocin zakończyła się w 2015 r. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj