Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie kosztować w sumie 171 mln zł. Dzięki niemu jarocińskie ZGO rozbuduje część biologiczną zakładu, wybuduje nową sortownię i uruchomi linię do produkcji paliwa RDF z odpadów wysokokalorycznych.

Projekt rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa ma być realizowana przy wsparciu unijnej dotacji w wysokości 116 mln zł.

W ramach budowy Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zaplanowano m.in. rozbudowę części biologicznej zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi. Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 r., jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Nowym elementem będzie linia do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną.

Instalacje MBP u progu zmian. Jaka przyszłość dla zakładów?

– W tej chwili cały ten strumień musimy oddawać na zewnątrz – informuje Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO w Jarocinie. – Jeśli będziemy mogli odzyskiwać energię na miejscu, będzie to dużo tańsze, uzyskamy kolejny produkt, który spowoduje, że na mapie Polski Jarocin będzie bardzo ważny – dodaje.

Budowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu uplasowała się na pierwszym miejscu listy rankingowej POIiŚ. Jarocin na rozbudowę swojego zakładu otrzyma aż 1/3 puli wszystkich środków przeznaczonych na polską gospodarkę odpadami.

Ostatnia duża rozbudowa ZZO Jarocin zakończyła się w 2015 r. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj