Ewa, Jakub, Bartłomiej – m.in. te okazałe drzewa radni Bydgoszczy uznali w drodze uchwały za pomniki przyrody. Są wśród nich dęby i wiązy szypułkowe, buki, miłorząb dwuklapowy, cypryśnik błotny, lipa i topola.

Drzewa, które uznano za pomniki przyrody zostaną oznakowane i objęte szczególną ochroną. Z wnioskami o nadanie im takiego miana wystąpili zarówno mieszkańcy Bydgoszczy, jak i Nadleśnictwo Żołędowo, które zarządza terenami, gdzie rośnie część z tych drzew.

Nowe pomniki przyrody charakteryzuje wiek, rozmiar i wyjątkowe walory przyrodnicze. Wśród nich są m.in. rosnąca przy Bulwarach nad Brdą topola biała „Ewa”, której nadano imię wnioskującej osoby, dwa rosnące w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa dęby szypułkowe „Ryszard” i „Jakub”, trzy dęby szypułkowe „Kazimierz”, „Jan” i „Władysław”, które podziwiać można na skwerze przy ul. Siedleckiej, rosnący przy ul. St. Leszczyńskiego 42 dąb szypułkowy o nazwie „Dąb Marcina Lutra”, cypryśnik błotny „Miłosz” rosnący przy Farze, dwa buki pospolite o nazwach „Jarosław” i „Wiesław” oraz buk pospolity (odmiana zwisła) „Jerzy” oraz lipa szerokolistna „Barbara”, które rosną przy ul. Wały Jagiellońskie 12, a także dąb szypułkowy „Leon” oraz dwa dęby szypułkowe „Leszek” i „Damian” rosnące na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Żołędowo.

źródło: bydgoszcz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj