Narodowy Instytut Fryderyka Chopina po wielu latach starań stał się właścicielem nieruchomości w Żelazowej Woli – miejsca urodzenia kompozytora. Generalny remont dworku został przeprowadzony trzy lata temu, teraz przyszedł czas na rewaloryzację otaczającego go parku.

W projekcie szaty roślinnej najważniejsze było odtworzenie kameralnych wnętrz parkowych oraz otwarć widokowych po przez zmniejszenie zagęszczenia tkanki roślinnej. Projektowane są takie formy roślinne jak np.: rabaty bylinowe na półokrągłym tarasie widokowym, rustykalny układ nasadzeń bylin przy głównej alei czy szpalerowe nasadzenia z lilaków.

Planuje się dokonać trzebieży selektywnej samosiewu oraz dysharmonicznych nasadzeń gatunków mniej wartościowych. Nowe dosadzenia drzew planuje się w ograniczonym zakresie w celu podkreślenia pewnych układów kompozycyjnych parku oraz jako pojedyncze egzemplarze o dużej wartości krajobrazowej i ciekawej morfologii (np. platan, dąb kolumnowy, miłorząb dwuklapowy, choina, świerk serbski). Nowe dosadzenia krzewów będą miały charakter głównie uzupełnień istniejących już grup w celu uczytelnienia kompozycji parku a także miejscowo (np. Kępa, Czarny Staw, Morskie Oko) jako nowe układy przestrzenne i kolorystyczne wyodrębniające i nadające indywidualny charakter tym miejscom.

We wszystkich wypadkach planuje się różnorodność składu gatunkowego (zarówno gatunki rodzime jak i introdukowane) w celu podkreślenia obecnego charakteru parku jako pewnego rodzaju zbioru ciekawych i nietypowych roślin. W warstwie najniżej szaty roślinnej planuje się wprowadzenie miejscowo rabat bylinowych oraz kwietników sezonowych głownie w części wejściowej, reprezentacyjnej parku. Murawy parkowe zostaną wzbogacone o gatunki kwitnące a także miejscowo o gatunki cieniolubne i rośliny okrywowe, a także odporne na użytkowanie.

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj