Zielony Budżet w ramach PBO obejmie pomysły dotyczące tworzenia np. parków, zieleńców, łąk kwietnych czy ogrodów deszczowych, a także realizacje chroniące już istniejącą roślinność. Najlepsze projekty będą dofinansowane.

W środę (15 czerwca br.), upłynie termin zgłaszania projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Na realizację zwycięskich pomysłów zarezerwowano 25 mln zł.

Wydzielono Zielony Budżet

Projekty zostaną podzielone na ogólnomiejskie i rejonowe. Maksymalna wartość realizacji projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 mln zł, a rejonowego – 800 tys. zł.

Natomiast wśród projektów ogólnomiejskich wydzielono, tak jak w poprzednich edycjach, tzw. Zielony Budżet, który obejmie pomysły dotyczące tworzenia np. parków, zieleńców, łąk kwietnych czy ogrodów deszczowych, a także realizacje chroniące już istniejącą roślinność.

4 z 25 milionów złotych

Na realizację nowej edycji PBO przeznaczonych zostanie łącznie 25 mln zł. Z tej puli 6 mln zł zarezerwowano na projekty ogólnomiejskie, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, a 19 mln zł na projekty rejonowe.

W obecnej PBO wprowadzono zasadę ogólnodostępności projektów. Zgodnie z nią zwycięskie pomysły powinny być realizowane w przestrzeni publicznej, umożliwiając nieodpłatne korzystanie z nich wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.
Ponadto osoby, które skończyły 13 lat będą mogły głosować oraz składać projekty bez zgody prawnego opiekuna. Wcześniej mogli to robić jedynie dorośli.

Wyniki do 30 listopada br.

Zgłoszone projekty będą weryfikowane i opiniowane przez miejskich urzędników w kilku etapach. Ostateczna lista zarekomendowanych do głosowania pomysłów zostanie ogłoszona na początku października. Głosowanie nad projektami potrwa od 10 do 31 października, a ogłoszenie wyników PBO 2023 ma nastąpić do 30 listopada.

Szczegółowe informacje na temat najnowszej edycji budżetu obywatelskiego można znaleźć na specjalnej stronie PBO

Czytaj więcej

Skomentuj