Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Zielony Ład: 110 mln euro w programie LIFE

Zielony Ład: 110 mln euro w programie LIFE
tom
18.02.2022, o godz. 9:43
czas czytania: około 4 minut
0

Komisja Europejska zapowiedziała dzisiaj o wartości ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu, wybrane na podstawie zaproszenia do składania wniosków z 2020 r.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach UE (Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowenia).

Odbudowa po pandemii

Projekty te przyczyniają się do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19 i służą realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, tak aby zapewnić neutralność klimatyczną UE i osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2050 r. Są to przykłady działań realizujących kluczowe cele Europejskiego Zielonego Ładu w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans podkreślił: – Jeśli chodzi o kryzys w dziedzinie klimatu, bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska, nie mamy czasu do stracenia. Program LIFE zapewnia bezpośrednie wsparcie projektom w całej UE oraz umożliwia ochronę i odbudowę przyrody w całych krajach i regionach. Przyroda jest naszym największym sojusznikiem – musimy o nią dbać, tak aby ona mogła też zadbać o nas. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w wybrane dzisiaj projekty.

– Projekty zintegrowane w ramach programu LIFE są jednym z głównych narzędzi służących urzeczywistnieniu zielonej transformacji poprzez wprowadzenie ukierunkowanych zmian w terenie. Dzięki tym projektom państwa członkowskie mogą ekologizować swoje gospodarki, przywracać zasoby przyrody i różnorodność biologiczną oraz zwiększać odporność. Mam nadzieję, że inwestycje te przyniosą korzyści w 11 krajach, jak również poza ich granicami – dodał Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

Projekty zintegrowane umożliwiają państwom członkowskim łączenie dodatkowych unijnych źródeł finansowania, w tym funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także finansowania krajowego i inwestycji sektora prywatnego. Oczekuje się, że 11 projektów przyciągnie łącznie ponad 10 mld euro z funduszy uzupełniających, co znacznie pomnoży przydzielone dzisiaj środki i pozwoli na realizację realnych zmian.

Realizacja celów Zielonego Ładu w terenie

Ochrona przyrody: W ramach jednego z projektów realizowanych we Francji wprowadzone zostaną środki mające powstrzymać i odwrócić tendencje spadkowe w zakresie różnorodności biologicznej w regionie Grand Est, na przykład poprzez utworzenie trzech pilotażowych obszarów leśnych. W ramach innego projektu niwelowane będą negatywne skutki działalności człowieka, która zagraża różnorodności biologicznej obszarów morskich i nadbrzeżnych w Finlandii. Realizowany on będzie przez monitorowanie chronionych obszarów morskich i poprawę zarządzania tymi obszarami. Projekty te przyczynią się do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Czyste powietrze: W ramach projektu realizowanego w Polsce realizowane będą działania mające na celu poprawę ogólnej jakości powietrza na Śląsku – jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. Małe domowe urządzenia grzewcze na paliwo stałe będą zastępowane ekologiczniejszymi odpowiednikami. Projekt ten przyczynia się do realizacji unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

Gospodarowanie odpadami: Projekt realizowany na Cyprze ma ulepszyć infrastrukturę i systemy gromadzenia odpadów nadających się do recyklingu i ulegających biodegradacji. Tematem projektu na Łotwie będą ulepszenia w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych. W Danii tematem projektu będzie zapobieganie powstawaniu odpadów i stworzenie lepszych ram regulacyjnych w dziedzinie odpadów. Projekt realizowany w Słowenii będzie służył między innymi poprawie współczynnika recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki, innych niż odpady niebezpieczne. Wszystkie cztery projekty będą dotyczyć zapobiegania powstawaniu odpadów i odzyskiwania zasobów z odpadów. Przyczynią się one do realizacji celów planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Łagodzenie zmiany klimatu: Finansowanie w ramach programu LIFE pomoże Litwie osiągnąć cele określone w jej krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu, m.in. w takich aspektach jak bardziej energooszczędne budynki, mobilność przyjazna dla klimatu, energooszczędny przemysł oraz ekologiczne zamówienia publiczne. W Estonii powstaną różne narzędzia i rozwiązania na potrzeby gruntownych remontów szeregu budynków w trzech miastach. Rozwiązania te mają być później powielane w Estonii i innych państwach członkowskich, aby wspierać unijną inicjatywę „Fala renowacji”.

Przystosowanie się do zmiany klimatu: W Holandii program LIFE pomoże w przystosowaniu się do zmiany klimatu w różnych sektorach, takich jak: gospodarka wodna, infrastruktura, rolnictwo, przyroda, zdrowie oraz planowanie przestrzenne/miejskie. Projekt w regionie morawsko-śląskim w Czechach ma zwiększyć odporność regionu na zmianę klimatu, poprawić jakość środowiska naturalnego dla mieszkańców i wspierać zrównoważony rozwój. Oba projekty będą realizować cele unijnej strategii adaptacyjnej.

Kontekst

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Jest on realizowany od 1992 r. i współfinansował ponad 5,5 tys. projektów w całej UE i na świecie. Komisja zwiększyła w latach 2021–2027 budżet programu LIFE o prawie 60 proc. Wynosi on obecnie 5,4 mld euro. Program LIFE obejmuje obecnie cztery podprogramy: przyroda i różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej oraz przejście na czystą energię.

 

Program LIFE zapewnia finansowanie projektów zintegrowanych. Projekty te wspierają wdrażanie prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. Pomagają one państwom członkowskim w osiągnięciu zgodności z najważniejszymi przepisami unijnymi w sześciu obszarach: ochrona przyrody, woda, powietrze, gospodarowanie odpadami, łagodzenie zmiany klimatu oraz przystosowanie się do zmiany klimatu.

 

Źródło: Wydział prasy Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

poleco 2023 ad1d [12.09-18.10.23]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Ochrona środowiska
css.php
Copyright © 2023