Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Źle wydawane opłaty za korzystanie ze środowiska. NIK skontrolował samorządy

Źle wydawane opłaty za korzystanie ze środowiska. NIK skontrolował samorządy
szp
12.12.2018, o godz. 14:39
czas czytania: około 2 minut
0

Samorządy wydawały niezgodnie z przepisami około 14 proc. środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. To ustalenia Najwyższej Izby Kontroli po skontrolowaniu niemal 30 gmin i samorządów w całym kraju. Największe zarzuty dotyczą m.in sprawozdawczości, a także księgowania wydatków.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

STIHL baner 1B [04.09 – 31.10.23]

Już w latach 2013-2014 NIK stwierdził nieprawidłowe udzielanie przez powiaty dotacji ze środków pochodzących z kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Starostwa finansowały zadania nienależące do ich kompetencji lub okazywały się niezgodne z celami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zła interpretacja przepisów

Ostatnia kontrola – zakończona w 2017 r. – miała na celu sprawdzić finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy. Zdaniem NIK większość wykrytych nieprawidłowości wynika w dużej mierze z wadliwej interpretacji przez samorządy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Problemy miał potęgować fakt, że opinie w kwestii interpretacji przepisów, o które zwracały się gminy i powiaty, wydawane były i przez Ministerstwo Środowiska, i regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie z tymi opiniami niewydatkowane w danym roku środki z opłat i kar mogły być w latach następnych wydatkowane na inne cele niż wymienione w ustawie POŚ. Zdaniem NIK taka interpretacja jest błędna i niezgodna z ustawą POŚ, na co Izba miała zwracać uwagę już w 2014 r.

NIK domaga się zapewnienia, że w latach następnych pieniądze niewydatkowanych w danym roku budżetowym środków, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone zostały na zadania związane właśnie z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Izba wnioskuje też o rozszerzenia katalogu zadań, które mogłyby być finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar o przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt, związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przedmiotem ochrony uwzględnionych w przepisach o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pieniądze na likwidację azbestu

Także w 2014 r. NIK skierował do ministra środowiska wniosek o zmiany w przepisach umożliwiające przekazywanie dotacji osobom prywatnym z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. – Wniosek ten dotychczas nie został zrealizowany, pomimo że zmiana przepisów pozwoliłaby na pożądane dla ochrony środowiska wsparcie działań związanych z oczyszczaniem kraju z azbestu – czytamy w opinii Izby.

W podsumowaniu NIK wnioskuje o zmiany przepisów ustawy POŚ (art. 403 ust. 4), które miałyby na celu „(…) zapewnienie możliwości udzielania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacji celowych także na finansowanie i dofinansowanie kosztów zadań nie inwestycyjnych, w tym w szczególności na usuwanie, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

plan konferencji 23 AD1b [30.06 – 12.12.23]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

poleco 2023 ad1d [12.09-18.10.23]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Gospodarka i samorząd
css.php
Copyright © 2023