1 / 4

Program „Czyste Powietrze” to obecnie 80 tys. wniosków na łączną kwotę niemal 2 mld zł – mówił w środę podczas odbywającego się w Białej Rawskiej Kongresu Gmin Wiejskich minister środowiska Henryk Kowalczyk. Liczymy na pomoc gmin w strategicznych dla rolnictwa programach – dodawał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W środę pod Białą Rawską rozpoczął się Kongres Gmin Wiejskich. Myśl przewodnia wydarzenia organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP – „Lepszy klimat dla obszarów wiejskich” – spowodowała, że większość tematów wystąpień i rozmów obracała się właśnie wokół najpilniejszych wyzwań klimatycznych, przed jakimi stanął polski samorząd, również – a w niektórych sytuacjach wręcz przede wszystkim – ten funkcjonujący na wsi.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował w prowadzonym przez Piotra Talagę i Dominika Szymańskiego z firmy Abrys panelu rozpoczynającym kongres, że strategiczny dla rządu program „Czyste Powietrze” powoli nabiera rozpędu. Rozpoczęte w zeszłym roku przedsięwzięcie, obliczone na ok. 100 mld zł i związane z termomodernizacją budynków czy wymianą kotłów na ekologiczne, to dziś ok. 80 tys. wniosków na łączną kwotę niemal 2 mld zł.

– To bardzo ważny program, ponieważ pozwoli on wielu ludziom wyjść z wciąż obecnego w Polsce ubóstwa energetycznego. Liczymy na współpracę z władzami samorządowymi. Obecnie 525 lokalnych samorządów podpisało już deklaracje współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział Kowalczyk.

– Po 2021 r. do programu wejdą także środki unijne. Będą dostępne pieniądze na działania dodatkowe, np. mocniejsze wspieranie powstawania na polskiej wsi instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii – dodał.

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział uruchomienie programu nawadniania obszarów rolnych objętych suszą. Przewidziano na to 500 mln zł.

– Konieczność współpracy rządu z samorządem nie może podlegać dyskusji i o to apeluję. Rozpoczęliśmy kilka kluczowych programów i musimy je wspólnie realizować. Mówię choćby o takich działaniach, jak utylizacja folii porolniczych, na co wyasygnowano 100 mln zł, program usuwania azbestu, w którym zwiększono budżet o dodatkowe 100 mln zł, czy „Agroenergię”, gdzie wspierane będą inwestycje związane z OZE podejmowane przez gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa działające w sektorze rolniczym – powiedział  Ardanowski.

W drugiej części dnia odbyły się panele dyskusyjne z uczestnikami kongresu. Tematem przewodnim pierwszego z nich, prowadzonego przez redaktora naczelnego wydawnictw Abrys Piotra Talagę była gospodarka wodna w gminie, ochrona wód i zagospodarowanie ścieków. Skuteczne i przemyślane rozwiązania instytucjonalne realizacji zadania własnego gmin wiejskich z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gospodarowania nieczystościami ciekłymi, współpraca międzygminna, ograniczenia dla zbiorczych systemów kanalizacyjnych, przejęcie przez gminę zadań właścicieli nieruchomości dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych, to jedne z poruszanych tematów.

W drugim panelu moderowanym przez redaktora prowadzącego miesięcznik „Energia i Recykling” Dominika Szymańskiego mówiono o odnawialnych źródłach energii, ochronie powietrza, gospodarce niskoemisyjnej i inteligentnej gminie. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak zmniejszyć koszty energii na obszarach wiejskich i poprawić stan środowiska na wsi, jak zakładać grupy zakupowe i centra usług wspólnych oraz jakimi sposobami dążyć do osiągnięcia przez gminę samodzielności energetycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj