2 kwietnia Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianach zapisów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zmiany przyjęte w POIiŚ 2014-2020 (POIiŚ) dotyczą m.in. branży odpadowej i wod-kan, ale też podwyższania efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Recykling, wod-kan i oszczędność energii

220 mln euro stanowiące rezerwę wykonania w zakresie ochrony środowiska trafi na inwestycje ograniczające zmiany klimatu. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć projekty zagospodarowania wód opadowych oraz ochrony przeciwpowodziowej (w kontekście ochrony przed globalnymi zmianami klimatu). Zmieniono też tryby wyboru projektów – w gospodarce wodno-ściekowej można będzie stosować tryb pozakonkursowy.

O dofinansowanie z POIiŚ będą mogły starać się też przedsięwzięcia z zakres recyklingu, które nie zostały wpisane do załącznika do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) – wcześniej nie miały szans na wsparcie z tego programu.

POIiŚ będzie mógł też dofinansowywać projekty związane z usuwaniem zagrożenia ze strony źle magazynowanych i składowanych odpadów.

Po wprowadzonych zmianach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z POIiŚ choćby na usuwanie barier architektonicznych (dostosowanie budynków to potrzeb osób z niepełnosprawnościami: windy, balustrady) jako elementu kompleksowej i głębokiej termomodernizacji.

Zmiany dla Śląska

Śląskie samorządy (w ramach Programu dla Śląska) będą mogły starać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Pieniądze będzie można wydać na ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła.

Konkurs na dofinansowanie tych zadań już się rozpoczął i potrwa do 27 maja. Przewidziano na niego 100 mln zł.

Źródło: samorzad.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj