Do sadzenia drzew zachęca mieszkańców Torunia Szkoła Leśna na Barbarce. W ramach wiosennej akcji “Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” obsadzane są deptaki, tereny zieleni przy szkołach i w parkach. Sadzonki kilku gatunków drzew mogą też otrzymać na Barbarce osoby indywidualne.

Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa: zachęcenie do dbania o zieleń i budzenie poczucia odpowiedzialności za najbliższe środowisko. Akcja jest wspierana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

W 2009 roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego sadzone będą lasy, tworzone parki dendrologiczne i urządzane zadrzewione zieleńce przy placówkach oświatowych. Dodatkowo Szkoła Leśna na Barbarce informuje o możliwości otrzymania sadzonek drzew przez osoby indywidualne. Drzewka takich gatunków, jak: buk, jarząb, dąb, sosna i modrzew będą przekazywane zainteresowanym nieodpłatnie w Szkole Leśnej od 30 marca 2009 r. do wyczerpania zapasów.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj