Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” podpisze 20 maja umowę o wieloletniej współpracy niemiecką firmą TEW Entsorgung GmbH & Co. KG.

W wyniku  współdziałania wielu wielkopolskich gmin udało się w 2004r. powołać do życia Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, którego podstawowym statutowym celem jest wspólne prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin uczestników Związku. Najważniejszym elementem związkowego systemu gospodarki odpadami będzie Centrum Zagospodarowania Odpadów  w  miejscowości Piotrowo Pierwsze, gm. Czempiń, które powstanie na gruntach otrzymanych  w tym celu z zasobów  Agencji Nieruchomości Rolnych. Planowane Centrum, dzięki nowoczesnej  technologii przetwarzania odpadów zapewni osiągnięcie nałożonych przepisami standardów w gospodarce odpadami i dzięki temu zostało m.in. ujęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO),  jako istotna instalacja przewidziana do eksploatacji na terenie Wielkopolski.

Ograniczone możliwości budżetów gminnych spowodowały, że dla realizacji swoich celów statutowych Związek podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z podmiotem zainteresowanym działalnością w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W tym celu przeprowadzono w 2007 roku postępowanie o charakterze konkursowym, w wyniku którego do dalszych negocjacji wybrana została niemiecka firma TEW Entsorgung GmbH & Co. KG. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2007r. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 30 lat z TEW Entsorgung GmbH & Co. KG, zaś na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. podjęło uchwałę o przyjęciu projektów umów oraz upoważnieniu Zarządu Związku do ich podpisania.

Obecnie uczestnikami Związku jest 16 wielkopolskich gmin: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo,  Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Komorniki, Gmina Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń,  Mosina,  Miasto Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo oraz Zbąszyń. Łącznie na terytorium Związku zamieszkuje ponad 228 500 mieszkańców.  Związek prowadzi rozmowy z kolejnymi gminami, które zgodnie z WPGO objęte zostały zasięgiem oddziaływania naszej instalacji.  Sejmik Województwa Wielkopolskiego  uchwalił  aktualizację WPGO, zgodnie z którą CZO docelowo obsługiwać będzie ponad 400 tys. mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj