Projekt łączący umiejętności studentów i praktykę wodociągowców ma pozwolić na produkcję paliwa ze ścieków. W Sądeckich Wodociągach trwają prace nad uzyskaniem nowego źródła energii.

Sądeckie Wodociągi, po realizacji wartych ponad 400 mln zł projektów wodociągowo-kanalizacyjnych, dysponują nowoczesnymi laboratoriami i sprzętem, które teraz będą także do dyspozycji studentów. Uczelnia i spółka zastanawiają się nad powołaniem specjalnego zespołu naukowo-badawczego. O środki na ten projekt można będzie aplikować do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pomysłodawcy projektu liczą, że uda się zrealizować ideę wykorzystania gazu z sądeckiej oczyszczalni ścieków, tak by spółka nie wydawała pieniędzy na paliwo dla swojego taboru. W procesie oczyszczania powstają osady poddawane beztlenowej fermentacji, wskutek czego pozyskuje się biogaz, którego metr sześcienny zawiera tyle energii, ile litr benzyny.

Inwestycja w badania naukowe może przynieść spółce wymierne korzyści. Udostępniając zaplecze techniczne do badań naukowych, wodociągi mają szansę na dalszą modernizację swoich obiektów, a także obniżenie kosztów funkcjonowania spółki.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj