Około 10 tys. jarząbów posadzą leśnicy w dolnośląskich lasach w ramach akcji, który rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Jej celem jest zachowanie rodzimego drzewostanu w krajobrazie Dolnego Śląska.

Robert Borkacki, rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poinformował, że nasadzenia jarząbów będą prowadzone m.in. na terenach, na których jest wyznaczona europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Dotyczy to terenów w nadleśnictwie Milicz, w tym Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, a także w nadleśnictwach Lwówek Śląski, Wałbrzych, Świętoszów i Złotoryja.

– Akcja sadzenia rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Wartość tego przedsięwzięcia to 188 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚiGW wyniesie około 112 tys. zł – dodał Borkacki.

Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest zachowanie rodzimych drzew w krajobrazie Dolnego Śląska. Jarząb należy do grupy najrzadszych gatunków drzew leśnych w Polsce i podlega ścisłej ochronie. Przyrodnicy naliczyli na Dolnym Śląsku tylko około 640 drzew tego gatunku.

Czytaj więcej

Skomentuj