Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na projekty, których celem jest odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Budżet na ten cel to 120 mln zł.

To już piąty taki nabór. W dotychczasowych pozytywnie oceniono 167 projektów i zawarto 120 umów na kwotę dofinansowania 643,3 mln zł. Tym razem aż 100 mln zł zarezerwowano na wsparcie dla zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów, przy czym 80 mln zł z tej kwoty przeznaczone będzie na projekty realizowane na obszarze województwa śląskiego. Z kolei 20 mln zł rozdzielonych zostanie na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju terenów zieleni w miastach. Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Rekultywacja i remediacja w miastach

Dofinansowanie rewitalizacji zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów uzyskać mogą projekty, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast, w tym obszarów poprzemysłowych, powojskowych czy pogórniczych. Pomoc objąć może również działania prowadzące do poprawy bądź przywrócenia biologicznej aktywności akwenów wodnych. Preferowane będą projekty, których realizacja będzie wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji.

W drugiej części programu Narodowego Funduszu wspierane będą działania, które wpływają na zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Działania te będą przyczyniać się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza, powstrzymania fragmentacji przestrzeni miast i będą pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców. Realizowane będą projekty m.in. w zakresie tworzenia i odnawiania parków oraz skwerów, klinów zieleni, stref przewietrzania miast z niską zielenią i usytuowanych w uprzywilejowanych strefach wiatru. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia realizowane w obszarach o przekroczonych normach jakości powietrza (dla których istnieje obowiązujący Program Ochrony Powietrza).

Dla kogo pieniądze?

O pieniądze z Funduszu Spójności będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące dla nich usługi publiczne, regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”. Na składanie wniosków wyznaczono czas do 29 maja 2018 r. Narodowy Fundusz przeprowadzi także cykl szkoleń, połączonych z indywidualnymi konsultacjami. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad  2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Im mniej działań MZUK tym lepiej dla przyrody w Gliwicach . Drzewa w donicach to smutny i brzydki widok?, Kompozycje kwiatowe ani szczególnie oryginalne ani eleganckie Brukowanie bez umiaru wszystkiego co się da ( patrz park Staro kozielski i setki niepotrzebnych ” uliczek” kosztem trawników i pewnie ścieku wód ) ) Tanie efekty za ciężką prace ludzi i ciężkie pieniądze. Posiejcie bogate łąki będzie taniej i z pożytkiem dla wszystkich w tym pszczół.A pielęgnacja drzew to źle rokujące dla drzew działania pozorowane.A tragiczna pustynia przed GCH tak ma pozostać.?

Skomentuj