Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 13 mln zł dotacji na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w Tomaszowie Mazowieckim. Rozpoczęcie prac zaplanowano na lipiec tego roku, zakończenie nastąpi w lutym 2020 r.

Głębokość otworu w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) oszacowano na 2090 m (+/-20%).

Kwota dotacji – 13,3 mln zł – równa jest kosztom całkowitym tego przedsięwzięcia. Umowę podpisano 6 lipca w Ministerstwie Środowiska.

To już szósta podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW “Geologia i górnictwo”.

W poprzednim roku (2017) NFOŚiGW zawarł umowy na tego typu przedsięwzięcia z gminami: Sochaczew, Sieradz, Koło, Szaflary i Lądek-Zdrój.

Finansowe wsparcie od NFOŚiGW – po Tomaszowie Mazowieckim – trafi także do gminy Turek w Wielkopolsce i przeznaczone będzie na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego.

Obecnie w Narodowym Funduszu trwa nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, w którym do rozdysponowania jest łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł – pożyczki). Jego zakończenie przewiduje się 30 listopada. O szczegółach NFOŚiGW informuje na stronie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj