W Gdyni rozpoczęto prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych.

W ramach programu pn „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”, prace termomodernizacyjne będą realizowane w 14 obiektach, z czego 10 jest już ukończonych.

Na realizację w br. czekają jeszcze cztery. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji unijnej wynosi 7 383 391,89 zł, co stanowi 50,77 % kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała część pochodzi z budżetu miasta.

Budynki zostaną przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, zbudowane zostaną  dwufunkcyjne węzły cieplne. Ponadto zamontowana lub zmodernizowana zostanie instalacja c.o. i c.w.u.. Docieplane będą ściany zewnętrzne, stropy piwniczne i stropodachy i wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwi zewnętrzne. W wyniku prac nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zostanie też obniżone zużycie energii pierwotnej co korzystnie wpłynie na środowisko. Z kolei budynki zyskają nowy, estetyczny wygląd.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj