192 mln zł dotacjiotrzymają Wodociągi Miejskie w Radomiu na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Skorzysta na tym prawie trzy tysiące nowych użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wartość całego projektu wynosi ponad 372 mln zł, z czego 192 mln zł to dotacja z UE.

Inwestycja obejmie 2 037 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 786 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Zbudowanych zostanie 32 km kanalizacji sanitarnej, a 68,5 km zostanie zmodernizowanych.

Powstanie też 13 km kanalizacji deszczowej, 33 km wodociągowej, a  26,7 km sieci wodociągowej będzie zmodernizowanych. Unowocześnione zostaną też oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody.

Umowę o dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, podpisali Kazimierz Kujda, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Leszek Trzeciak, prezes i Jakub Kolecki, wiceprezes zarządu radomskiej spółki Wodociągi Miejskie.

Przewidziane prace to następny etap dużego projektu wod-kan w Radomiu. Dotychczas wypłacono unijne dofinansowanie w wysokości ponad 245 mln zł, które zostały przeznaczone m.in. na modernizację i rozbudowę systemu zaopatrzenia miasta w wodę (łącznie ponad 80 km sieci wodociągowej i podłączenie 5969 nowych użytkowników) i kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej (łącznie ponad 144 km i podłączenie 12410 nowych użytkowników), a także modernizację ośmiu ujęć wody i sześciu stacji uzdatniania wody na terenie Radomia. Trzeci etap przedsięwzięcia potrwa do 2022 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj