Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże z Funduszu Spójności ponad 24 mln zł unijnej dotacji na budowę ciepłowni geotermalnej w Koninie. Cała inwestycja będzie kosztowac ponad 56 mln zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie wybuduje ciepłownię geotermalną o mocy 8,1 MW wraz z przyłączem do istniejącej magistrali ciepłowniczej. Równolegle zostanie wykonany odwiert geotermalny Konin GT-3, który będzie pełnił rolę otworu chłonnego, gdzie wtłaczane będą wychłodzone wody termalne ujęte otworem Konin GT-1.

Dzięki wykorzystaniu źródła geotermalnego zmniejszy się popyt na energię ze źródła konwencjonalnego. Przyniesie to redukcję emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym także gazów cieplarnianych – przewiduje się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na poziomie 6746 ton rocznie. Produkcja energii cieplnej wynosić ma 44149 MWh rocznie.

MPEC Konin korzysta już z funduszy unijnych przy dwóch innych inwestycjach ciepłowniczych: przebudowie systemu ciepłowniczego miasta oraz przebudowie węzłów i sieci ciepłowniczych.

Czytaj więcej

Skomentuj