Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert przekazuje dodatkowe 3 mln zł na posadzenie nowych drzew na terenie miasta. Z inicjatywy prezydenta rozpoczynają się obecnie dwa nowe „zielone” projekty.

Pierwszy projekt prowadzony w uspołecznionej procedurze dotyczy „Zielonych polityk miejskich i adaptacji do zmian klimatu”; drugi – realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich projekt realizacyjny związany jest z nasadzeniami zieleni wysokiej w obszarach zabudowy miejskiej. To właśnie na ten drugi, w tym roku, prezydent Paweł Silbert ma przeznaczyć kwotę w wysokości 3 mln zł.

Program nasadzeń

Władze miasta zleciły przygotowanie programu nasadzeń drzew w obszarach zurbanizowanych – wzdłuż ulic, w przestrzeniach publicznych oraz stworzenia wzdłuż Velostrady od śródmieścia do Podłęża parku linearnego na byłych terenach kolejowych. Inwestycja połączona ma być również z tworzeniem ogrodów deszczowych, w których zieleń ma zagospodarowywać nadmiar wód opadowych podczas deszczy nawalnych.

Skąd takie decyzje?

Kwestia wycinek prowadzonych przez Lasy Państwowe budzi społeczne emocje, ponieważ coraz to większe połacie lasów znikają z krajobrazu miasta. Ponadto plany przeznaczenia terenów w Dąbrowie Narodowej pod zabudowę i budowa strefy ekonomicznej doprowadza do szybkiego zanikania terenów zielonych w mieście, które to jeszcze rok temu uważane było za jedno z najbardziej zielonych miast Polski.

Czytaj więcej

Skomentuj