1 / 5

Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Brzegi Warty zostaną zabezpieczone przed erozją. Dotychczasowe umocnienia rzeki wykonano pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Obecnie zagrażają bezpieczeństwu ludzi i utrudniają uprawianie sportów wodnych.

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha. Obejmą fragment długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km).

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

– Opaski betonowe okalające brzegi Warty zostaną zastąpione koszami i materacami gabionowymi, które będą wypełnione kamieniem i wzmocnione drewnianą palisadą, czyli materiałem bardziej przyjaznym środowisku. Przy tej okazji wyremontujemy także istniejące schody, tarasy oraz slipy, które z racji lat są już popękane i zniszczone. Zmodernizujemy również wyloty kanalizacyjne – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Dzięki inwestycji nastąpi polepszenie funkcjonowania ekosystemu, a także poprawi się estetyka. Usunięte zostaną płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone – materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Zmiany pozwolą na zwiększenie potencjalnej retencji gruntowej i zwiększenie odpływu powierzchniowego na rzecz odpływu gruntowego. Pomogą też zabezpieczyć brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych.

Roman Strzelczyk, zastępca dyrektora RZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyjaśnia również, że woda nie będzie wylewała tak jak obecnie, proces ten będzie bardziej uregulowany. Łatwiejsze będzie też oczyszczenie rzeki.

– O dofinansowanie na realizację drugiego etapu prac zamierzamy wystąpić do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Betonowe brzegi Warty nie należą do miasta, są własnością Skarbu Państwa – tłumaczy Mariusz Wiśniewski.

Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast partnerem projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Koszt pierwszego etapu prac to ponad 30,3 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj