Ministerstwo Klimatu przeznaczy do 5 mln zł dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeciwdziałanie klęsce żywiołowej i likwidacji jej skutków po zakończeniu pożaru trwającego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

– Jesteśmy w kontakcie z dyrekcją parku. Płonie największy w kraju obszar chroniony i jeden ze światowych cudów natury. Niezbędne jest szybkie zarządzenie kryzysem i podjęcie wszelkich działań, by ugasić pożar, a następnie pomóc w odbudowie tych terenów – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka i podkreślił, że sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym jest bardzo poważna.

– Zależy nam, by udzielona pomoc była jak najbardziej efektywna i stanowiła realne wsparcie w walce z żywiołem. Do końca tygodnia nastąpi uruchomienie finansowania z NFOŚiGW. Poniesione koszty będą refundowane w wysokości 100% od momentu wystąpienia klęski żywiołowej – dodał minister Kurtyka.

Sprzęt ratowniczy i monitoring

Planowane dofinansowanie skupi się na trzech obszarach. Pierwszy to natychmiastowe wsparcie służb ratowniczych działających bezustannie na miejscu. W ramach tych działań zapewnione zostanie dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w postaci 400 tłumic, 10 przenośnych motopomp pływających w zestawach z wężami pożarniczymi, tak, aby można było dynamicznie i natychmiastowo reagować w miejscach przenoszenia się pożaru.

Ponadto współfinansowane będzie przeprowadzenie nalotów samolotowych i zrzutów wody w miejscach trudno dostępnych lub tam gdzie ryzyko gaszenia jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Zapewniona ma być refundacja kosztów posiłków regeneracyjnych i wody pilnej dla kilkuset osób biorących w akcji ratowniczej.

Drugi obszar dofinansowania to wzmocnienie w zakresie wyposażenia/sprzętu oraz monitoringu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jest to konieczne w kontekście zagrożenia płynącego z możliwości żarzenia się przez jeszcze wiele miesięcy torfowiska, oraz ryzyka wystąpienia kolejnych pożarów.

Quady i studnie głębinowe

W ramach działania planowany jest zakup 3 samochodów terenowych z modułem gaśniczym 400 l wody, 5 pojazdów quad do poruszania się po bezdrożach z przyczepami, 10 sztuk przenośnych spalinowych opryskiwaczy wodnych. Również w ramach tej części dofinansowania zakupiony ma być drobny sprzęt przeciwpożarowy, piły spalinowe, tasaki, latarki itd. (10 zestawów) oraz 20 kompletów ubrań ochronnych.

Wybudowane maja być studnie głębinowe będące miejscami poboru wody. Planowany jest też zakup 3 dronów do obserwacji miejsc pożarowych wraz ze szkoleniem i uprawnieniami oraz rozbudowa sieci łączności i budowa pięciu wież obserwacyjnych z kamerą.

Trzeci obszar dofinansowania obejmie odtworzenie naturalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych w trakcie katastrofy naturalnej.

Czytaj więcej

Skomentuj