1 / 2

Jak podaje WIOŚ w Warszawie, w dniu 11 stycznia 2023 r., podczas prowadzonych czynności w terenie, inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim ujawnili nielegalne postępowanie z odpadami komunalnymi.

W miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn, powiat miński, na miejscu zdarzenia stwierdzono 6 nielegalnych transportów odpadów komunalnych, z których 5 zostało rozładowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Ujawniony proceder polegał na rozładowywaniu w/w odpadów do przygotowanego w tym celu dołu i bezpośrednim zasypywaniu przez pracującą obok koparkę. W procederze transportu i rozładunku odpadów komunalnych na w/w terenie brała udział firma z siedzibą w Warszawie.

Na miejsce zdarzenia inspektorzy Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim wezwali funkcjonariuszy KPP w Mińsku Mazowieckim oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kałuszyn oraz poinformowano PCZK w Mińsku Mazowieckim.

Trwa kontrola

Aktualnie prowadzona jest kontrola interwencyjna podmiotu posiadającego tytuł prawny do w/w terenu.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami takie postępowanie zagrożone jest sankcjami wynikającymi z kodeksu karnego tj. pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nielegalne magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podlega tzw. podwyższonym opłatom za korzystanie ze środowiska, które naliczane są z odpowiednią stawką opłaty za każdą tonę i każdą dobę magazynowanych odpadów przez Urząd Marszałkowski. Ponadto ustawa o odpadach wskazuje, że zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez stosownych uzgodnień formalnoprawnych zagrożone jest administracyjną karą pieniężną do 1 000 000 złotych.


Przestępstwa przeciwko środowisku. Oto aktualny katalog czynów zabronionych wraz z konsekwencjami


 

Szkolenie on-line już 20 lutego:

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, delikty administracyjne i kontrole [GOSPODARKA ODPADAMI]

sprawdź szczegóły

www.kontrole.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj