Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja składają wniosek o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodami opadowymi za ponad 64 mln zł.

Projekt ma rozwiązać problemy miasta związane z lokalnymi podtopieniami po obfitych deszczach w czasie odwilży. Dzięki nowej infrastrukturze wody opadowe będą sprawnie oprowadzane z terenów utwardzonych, a także efektywnie wykorzystywane, np. do nawadniania terenów zielonych w mieście.

Mądre gospodarowanie wodą w mieście

– Musimy być przygotowani na zagrożenia jakie niosą ze sobą nadmierne opady deszczu. Realizacja tego projektu pozwoli nam stworzyć profesjonalny system odprowadzania wód opadowych. Nie chcemy by Zielona Góra ciągle była zalewana. Dzięki temu zabezpieczymy miasto przed lokalnymi podtopieniami i zminimalizujemy problem, z którym od lat walczymy – zaznacza Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

ZWiK składa wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

– Obecnie przygotowane przedsięwzięcie z pewnością uchroni miasto przed podtopieniami i skutkami nawalnych opadów czy tzw. burz miejskich a realizowane zadanie poprawi jakość i poziom życia mieszkańców w Zielonej Górze – podkreśla prezes Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Krzysztof Witkowski.

Kanalizacja, kolektory i zbiorniki

Projekt obejmuje 12 zadań. Są to: budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Zacisze, Sulechowskiej i Gorzowskiej, zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego, uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej. Zbudowane zostaną kolektory deszczowe: od ulicy Westerplatte do Ronda Anny Borchers oraz od Ronda Kaziowa do ulicy Dworcowej. Przeprowadzony zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulic Zyty i Podgórnej. Kolektory kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta będą poddane renowacji. Dojdzie też do rozbudowy kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-rozsączającego na Osiedlu Czarkowo.

Kolejne zadania to budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe dla istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Giżyckiej oraz budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w zlewni kanału Gęśnik. Powstanie także zbiornik retencyjno-rozsączający przy ul. Foluszowej.

Czytaj więcej

Skomentuj