75 proc. polskich obywateli odczuwa zaniepokojenie zmianą klimatu, a tylko 40 proc. uważa, że nie jest ona zagrożeniem dla ludzkości – wynika z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) we współpracy z firmą zajmującą się badaniem opinii publicznej YouGov.

Przed światową konferencją klimatyczną COP24 Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z YouGov, globalną firmą zajmującą się badaniem opinii publicznej, przeprowadził pierwsze badanie nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu wśród 25 tys. mieszkańców Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin.

Z badania wynika, że zaniepokojone zmianą klimatu w UE jest średnio 78 proc. obywateli, natomiast że jest ona zagrożeniem dla ludzkości uważa 59 proc. mieszkańców UE.

W większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian klimatu niż starsze. W Polsce jest odwrotnie: 48 proc. Polaków w wieku 35–54 lat uważa, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkości, przy czym opinię tę podziela tylko 34 proc. badanych w wieku 18–34 lat.

Zaledwie 22 proc. Polaków uważa, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.60 proc. Polaków twierdzi, że zmiana klimatu wpłynie negatywnie na ich finanse.

– Z badania wynika, że – mimo obiecujących tendencji związanych ze świadomością zmiany klimatu w całej Europie – 20 proc. obywateli UE nadal nie wyraża zaniepokojenia tym zjawiskiem. W porównaniu z Amerykanami i Chińczykami Europejczycy dużo lepiej rozumieją kwestie zmiany klimatu. Zaniepokojenie lub obawę w związku ze zmianą klimatu wyraziło 78 proc. Europejczyków, a tylko 65 proc. Chińczyków i 63 proc. Amerykanów – poinformował EBI w komunikacie.

Badanie pokazuje również, że jedynie niewielki odsetek Europejczyków (7 proc.) ma sceptyczny stosunek do zmiany klimatu, podczas gdy w USA sceptycyzm wyraża 14 proc. obywateli.

Jeśli chodzi o postrzeganie przez społeczeństwo wpływu działań w dziedzinie klimatu na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy, badanie wykazało, że obywatele UE są większymi pesymistami niż mieszkańcy Chin i USA.

55 proc. Europejczyków uważa, że odczuje w swoim życiu osobistym skutki finansowe zmiany klimatu, natomiast tego zdania jest tylko 40 proc. Chińczyków i 45 proc. Amerykanów. Obywatele USA są również największymi optymistami, 26 proc. z nich uważa, że działania w dziedzinie klimatu mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę (dla porównania opinię tę podziela tylko 21 proc. Europejczyków i 11 proc. Chińczyków).

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj