Tyle będą kosztować przebudowy istniejących i budowa nowych oczyszczalni ścieków, nowe sieci wod-kan i instalacja do higienizacji osadów pościekowych w gminie Starogard Gdański.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymały gminy: Cedry Wielkie, Choczewo, Czarna Dąbrówka, Kartuzy, Karsin, Kościerzyna, Nowa Karczma, Osieczna, Przodkowo, Skórcz, Starogard Gdański i Trąbki Wielkie. Umowy podpisano 12 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

W Sobowidzu (gm. Trąbki Wielkie) i Osiecznej do tej pory nie było oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu unijnemu gminy wybudują obiekty i poprowadzą  kanalizację sanitarną. W gminie Osieczna powstanie ponad 30 km, a w Sobowidzu ponad 23 km sieci. Trąbki Wielkie w ramach dofinansowania z RPO WP 2014-2020 na ten cel otrzymają prawie 20 mln zł, a Osieczna ponad 9 mln zł.

W gminach: Choczewo, Czarna Dąbrówka i Skórcz zostaną przebudowane oczyszczalnie ścieków. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości instalacji. Gminy na ten cel otrzymają po 3,5 mln złz Unii Europejskiej.

W pozostałych gminach (Cedry Wielkie, Karsin, Kartuzy, Kościerzyna, Nowa Karczma i Przodkowo) zostanie doprowadzona kanalizacja sanitarna do miejscowości, które nie korzystają jeszcze z oczyszczalni ścieków. Dzięki temu gospodarstwa domowe zostaną podłączone do oczyszczalni.

W gminie Starogard Gdański zostanie wybudowana instalacja do higienizacji osadów ściekowych powstających w oczyszczalni w Jabłowie. Dzięki temu rozwiązaniu osady, powstające podczas oczyszczania ścieków, zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane i zneutralizowane.

— Z doświadczenia wiem, że problemem jest to, by nadążać za ciągle zmieniającymi się przepisami co do wielkości związków biogennych, które można odprowadzać lub gospodarki osadami. Doceniam wysiłki samorządowców i gratuluję państwu uzyskania dofinansowania na realizację projektów — powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wartość wszystkich 12 projektów to 87,8 mln zł, a dofinansowanie do nich z RPO WP 2014-2020 wynosi prawie 57 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj