Ustroń podpisał porozumienie dotyczące wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji (ZONE). Uzdrowisko zobowiązało się m.in. do dokładnego policzenia i sklasyfikowania działających na jego terenie źródeł ciepła i przeprowadzenia szczegółowych badań dotyczących wpływu smogu na zdrowie najmłodszych mieszkańców. Do projektu włączyła się Krajowa Izba Kominiarzy.

Celem projektu jest redukcja niskiej emisji w oparciu o poznany rozkład przestrzenny jej źródeł na terenie miasta. Chodzi o zlokalizowanie urządzeń grzewczych wymagających wymiany i zaplanowanie dalszego rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej.

Dużą rolę w aktualizowaniu gminnych danych, potem przesyłanych do ZONE, mają odegrać kominiarze. Przy okazji okresowych przeglądów i kontroli stanu wentylacji i kominów mają oni sprawdzać, czy w poszczególnych domach są przestrzegane przepisy i właściwie użytkowane urządzenia grzewcze.

9 miast w projekcie ZONE

Do programu ZONE przystąpiło dziewięć miast z terenu całej Polski: Ustroń, Opoczno, Mszana Dolna, Nowy Targ, Skała, Karczew, Zabrze, Targówek (dzielnica Warszawy) i Skawina.

Miasta stworzą pilotażowy system inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Opracowana zostanie także metodyka szacowania kosztów zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza. W ramach tych działań w Ustroniu zostaną przeprowadzone badania spirometryczne dzieci w szkołach podstawowych w wieku 10-13 lat.

Projekt obejmuje też przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju. Będzie możliwe zbieranie i przetwarzanie danych zasilających ZONE i ich systematyczna aktualizacja. Jednym z kluczowych etapów realizacji projektu jest przeprowadzenie pilotaży w gminach, które pozwolą na przetestowanie przyjętych rozwiązań.

Ustroń daje przykład

– Ustroń już wcześniej zaczął działać w podobnym kierunku i rozpoczął szeroko pojętą walkę ze smogiem. Inwentaryzacja kotłowni na terenie naszego miasta już się rozpoczęła, a prowadzą ją nasi kominiarze. Już odwiedzili około 500 gospodarstw domowych co stanowi mniej więcej 1/6 wszystkich w Ustroniu – powiedział Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia.

– Chcemy samorządom dać narzędzie do monitorowania przyczyn powstawania smogu, by mogły wydawać swe środki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Pilotaż, który prowadzony jest m.in. w Ustroniu ma nam dać możliwość sprawdzenia systemu, a w przyszłości wprowadzenie go na skalę ogólnopolską – powiedział Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, który wczoraj w Ustroniu podpisał umowę o współpracy w ramach programu

Z kolei 8 marca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podpisano umowy z gminami Opoczno, Zabrze, Nowy Targ i Skała na pilotaż prrojektu “ZONE”. 12 lutego inwentaryzację pieców rozpoczęła Skawina. Najpierw prowadzona była przez internet za pomocą formularza inwentaryzacyjnego. Uzupełnieniem inwentaryzacji internetowej są kontrole terenowe. W Skawinie, w sezonie grzewczym 2018/2019, przeprowadzono do końca lutego 796 kontroli. W podkrakowskich gminach, należących do metropolii krakowskiej, 2486 kontroli – oznacza to, że w Gminie Skawina wykonano prawie 1/3 wszystkich kontroli na tym obszarze. W Skawinie wystawiono 27 mandatów za spalanie niedozwolonych substancji.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Wszystkie informacje o kominach i urządzeniach, zawarte są w dorocznych opiniach kominiarskich. Opinie w całym kraju posiadają ADM i właściciele domów. To do czego te “specjalne” opinie? Czyżby w Polsce nadmiar pieniędzy był ?

Skomentuj