Osoby, które bez umowy, poza licznikiem albo w inny nielegalny sposób korzystają z wody lub sieci kanalizacyjnej mogą do połowy maja tego roku liczyć na abolicję w Sądeckich Wodociągach.

W stosunku do odbiorców, którzy do 15 maja dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub zrzutu ścieków i podpiszą umowę z przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo nie będzie zgłaszać wniosków o ukaranie.

– Akcja ma na celu zmniejszenie strat związanych z procederem nielegalnego korzystania z usług Sądeckich Wodociągów. Inspekcje cyklicznie prowadzone przez dział kontroli spółki wykazują, że nadal dochodzi do sytuacji bezumownego poboru wody lub zrzutu ścieków – mówi Grzegorz Górka, kierownik działu sprzedaży w Sądeckich Wodociągach.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Od grudnia 2017 r. do stycznia 2019 r. przedsiębiorstwo przeprowadziło ponad 4700 kontroli, które wykazały ponad 200 nieprawidłowości. – Lepiej edukować niż karać. Dlatego postanowiliśmy dać szansę odbiorcom, którzy zdecydują się dobrowolnie przyznać do błędu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu spółki Sądeckie Wodociągi. – Zdecydowanie bardziej opłaca się przyznać i podpisać umowę ze spółką, niż narażać się na karę.

Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tys. zł i karze grzywny do 10 tys. zł w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Prowadzone kontrole wykazały między innymi następujące nieprawidłowości: obejście zamontowane przed wodomierzem, bezumowne korzystanie z kanalizacji, nieopomiarowane własne ujęcie wody przy jednoczesnym korzystaniu z sieci kanalizacyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. w szkołach i bezpośrednio mieszkańców powinno się szkolić, że nielegalne podpinanie się do kanalizacji deszczowej to nie oszczędność ani zaradność to ZBRODNIA na środowisku i że w tych ściekach komunalnych nieopodal będą się kąpały wasze dzieci. Ścieki deszczowe nie są oczyszczane tak jak ścieki na oczyszczalni więc równie dobrze można by rure z szamba odprowadzić do rzeki, ludzie ogarnijcie się!!!

Skomentuj