Dobre planowanie na poziomie lokalnym oraz konkretne instrumenty finansowe wspierające politykę miejską to założenia ogłoszonej 4 marca Agendy Miejskiej Ministerstwa Klimatu.

– Fale upałów i miejskie wyspy ciepła, deszcze nawalne i towarzyszące im powodzie błyskawiczne, huraganowe wiatry to są zagrożenia, z którymi musimy się mierzyć. Dlatego też zwiększenie odporności na zmiany klimatu jest ogromnym wyzwaniem, decydującym o bezpieczeństwie i jakości życia mieszkańców, ale jednocześnie tworzy szansę i potencjał dla rozwoju bardziej zrównoważonego – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu. Dodał też, że dążenie do neutralności klimatycznej wymaga od nas przemyślenia na nowo sposobu funkcjonowania naszych miast.

Kluczowym celem Agendy Miejskiej jest poprawa jakości życia mieszkańców. – Wiemy, że ten cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, kiedy plan działania wypracowany zostanie wspólnie z kluczowymi podmiotami kształtującymi politykę miejską – zaznacza minister.

Warsztaty miejskie

W ramach Agendy Miejskiej zostanie zorganizowana seria warsztatów miejskich we wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Pierwsze odbyły się 4 marca w Warszawie, a kolejne odbędą się w marcu i kwietniu. Do udziału zaproszone są wszystkie podmioty, które zajmują się projektowaniem i wdrażaniem polityki miejskiej. Zaproszone są organizacje pozarządowe, naukowcy, eksperci i samorządy.

Terminy warsztatów:

 • 4 marca, Warszawa,
 • 10 marca, Białystok,
 • 12 marca, Łódź,
 • 17 marca, Gdańsk,
 • 18 marca, Bydgoszcz,
 • 25 marca, Poznań,
 • 26 marca, Gorzów Wlkp.,
 • 27 marca, Szczecin,
 • 1 kwietnia, Kraków,
 • 2 kwietnia, Rzeszów,
 • 7 kwietnia, Wrocław,
 • 16 kwietnia, Kielce,
 • 21 kwietnia, Opole,
 • 22 kwietnia, Katowice,
 • 27 kwietnia, Lublin,
 • 29 kwietnia, Olsztyn.

Gospodarka odpadami, smog, zieleń i wod-kan

W ramach Agendy Miejskiej zostaną przeanalizowane dane w obszarze gospodarki odpadami, jakości powietrza, terenów zieleni, zrównoważonej mobilności i gospodarki wodno-ściekowej.

Badanie przeprowadzone zostanie dla miast do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto zorganizowany zostanie konkurs “Miasto z klimatem”. Nagrodę otrzyma najlepszy projekt służący ochronie i adaptacji do zmian klimatu.

Kolejny konkurs przeznaczony będzie dla szkół ponadpodstawowych na opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. Jego organizatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie na jego realizację.

Pieniądze na zielono-niebieską infrastrukturę

Elementem realizacji Agendy Miejskiej będą też dodatkowe narzędzia wsparcia, tj.: konkurs na zielono-niebieską infrastrukturę miejską (konkurs dotacji dla miast w zakresie inwestycji miejskich służących adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony klimatu) oraz dodatkowe finansowanie inwestycji miejskich (dodatkowy nabór wniosków dotyczący zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie, w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Odbędą się konkursy na dofinansowanie projektów m.in. w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach, miejskich systemów ciepłowniczych, kogeneracji, ochrony ekosystemów, działań proklimatycznych w szkołach, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ze środków Funduszy norweskich i EOG.

Prostsze “Czyste Powietrze”

Zwiększy się dostępność Programu Czyste Powietrze. Nastąpi m.in. uproszczenie wniosku i zasad przyznawania dotacji oraz będą zmiany wspierające rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Zrealizowane w miastach wojewódzkich warsztaty będą miały na celu wypracowanie konkretnych rozwiązań, np.: inicjatyw legislacyjnych, mechanizmów finansowych, czy innych rozwiązań wspierających miasta.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada ułatwienia w programie „Czyste Powietrze”

Czytaj więcej

Skomentuj